21.000 DE PENSIONARI MAI PUTINI IN TRIMESTRUL II 2019 COMPARATIV CU TRIMESTRUL PRECEDENT

În trimestrul II 2019, potrivit INS: numărul mediu de pensionari a fost de 5159 mii de persoane, în scădere cu 21 mii de persoane faţă de trimestrul precedent!

În trimestrul II 2019, potrivit INS: numărul mediu de pensionari a fost de 5159 mii de persoane, în scădere cu 21 mii de persoane faţă de trimestrul precedent! Numărul mediu de pensionari de asigurări sociale de stat a fost de 4670 mii de persoane, în scădere cu 10 mii de persoane faṭă de trimestrul precedent.
Potrivit datelor oficiale, pensia medie lunară (determinată luând în calcul sumele pentru pensiile tuturor categoriilor de pensionari – de asigurări sociale, invaliditate, urmaș etc.- plătite de casele de pensii 1) a fost de 1235 lei, în creṣtere cu 0,7% faṭă de trimestrul precedent;  pensia medie de asigurări sociale de stat a fost de 1187 lei, iar raportul dintre pensia medie nominală netă de asigurări sociale de stat pentru limită de vârstă cu stagiu complet de cotizare (fără impozit ṣi contribuṭia de asigurări sociale de sănătate) şi câştigul salarial mediu net a fost de 45,9% (comparativ cu 47,8% în trimestrul precedent);  indicele pensiei medii reale faţă de trimestrul precedent, calculat ca raport între indicele pensiei nominale pentru calculul pensiei reale* şi indicele preţurilor de consum a fost de 99,1%.

Trimestrul II 2019 comparativ cu trimestrul II 2018:
• Comparativ cu trimestrul II al anului precedent numărul mediu de pensionari a scăzut cu 48 mii persoane, iar cel al categoriei aparținând asigurărilor sociale de stat a scăzut cu 10 mii persoane.
• Așa cum arată statisticile la nivelul Institutului Național de Statistică, pensia medie lunară și pensia medie de asigurări sociale de stat au crescut comparativ cu același trimestru al anului precedent, cu 10,1% și respectiv cu 10,6%.

Trimestrul II 2019 comparativ cu trimestrul I 2019:
• Numărul mediu de pensionari a fost în scădere cu 21 mii persoane faţă de trimestrul precedent, în timp ce numărul mediu de pensionari de asigurări sociale de stat a scăzut cu 10 mii persoane.
• Pensia medie lunară ṣi pensia medie de asigurări sociale de stat a crescut faṭă de trimestrul precedent, cu 0,7% ṣi respectiv cu 0,5%.

Potrivit sursei citate, pensionarii de asigurări sociale deţin ponderea majoritară (99,96%) în numărul total de pensionari. Pensionarii de asigurări sociale de stat reprezintă 90,6% în totalul celor de asigurări sociale. Pe categorii de pensii, numărul pensionarilor pentru limită de vârstă a fost preponderent (77,4%) în cadrul pensionarilor de asigurări sociale. Pensionarii cuprinşi în categoriile de pensii – anticipată şi anticipată parţial – au reprezentat 2,2%.
Raportul pe total dintre numărul mediu de pensionari de asigurări sociale de stat şi cel al salariaţilor a fost de 9 la 10; acest raport prezintă variaţii semnificative în profil teritorial, de la numai 5 pensionari la 10 salariaţi în Municipiul Bucureşti, la 16 pensionari la 10 salariaṭi în judeţul Teleorman, 15 la 10 în Giurgiu ṣi 14 la 10 în Botoṣani ṣi Vaslui.
Demn de precizat, pensia medie de asigurări sociale de stat a variat cu discrepanţe semnificative în profil teritorial, ecartul dintre valoarea minimă şi cea maximă fiind de 597 de lei (948 lei în judeţul Botoṣani, 954 lei în Giurgiu, 974 lei în Vrancea faţă de 1545 lei în judeṭul Hunedoara, 1506 lei în Municipiul Bucureşti, ṣi 1415 lei în judeṭul Braṣov). Numărul total al beneficiarilor prevederilor OUG2 nr.6/2009 privind instituirea pensiei sociale minim garantate (în prezent – indemnizaţie socială), în trimestrul II 2019, a fost de 1055,5 mii persoane, din care: – 873,0 mii persoane din sistemul asigurărilor sociale de stat, reprezentând 18,7% din totalul pensionarilor din această categorie; – 179,5 mii persoane din rândul pensionarilor proveniţi din fostul sistem pentru agricultori, reprezentând 59,4% din totalul acestora; – 3,0 mii persoane din sistemul militar, reprezentând 1,7% din totalul acestei categorii.

În trimestrul II 2019, potrivit INS: numărul mediu de pensionari a fost de 5159 mii de persoane, în scădere cu 21 mii de persoane faţă de trimestrul precedent!

foto: ziare.com