5 brokeri de asigurare vor sa devina creatori de produse de intermediere sau de nisa

Autoritatea de Supraveghere Financiara a reglementat, prin Norma 19/2018, crearea produselor de asigurare de către brokeri, în colaborare cu societățile de asigurare. Până în prezent, cinci brokeri au depus solicitări pen­tru a deveni creatori de produse de intermediere sau de nișă.

În vederea desfășurării activității de creare de produse de asigurare, în asociere cu asigurătorii, intermediarii trebuie să obțină avizul A.S.F., procesul având două etape: avizarea inițială în calitate de creatori de produse și aprobarea individuală în care se analizează, printre altele, acordul încheiat cu asigurătorii care urmează să subscrie riscurile aferente produselor de asigurare, planul de afaceri, politica de supraveghere și guvernanță a produselor de asigurare.

Avizarea inițială presupune, în principal, crearea structurii responsabilă, formată din cel puțin o persoană desemnată cu crearea produselor de asigurare, care trebuie să dețină aptitudini, cunoștințe și experiență de minim un an în domeniul asigurărilor.

Ulterior obținerii avizului inițial, intermediarii îndeplinesc următoarele cerințe: 

  • încheie un acord cu un asigurător în care este descrisă colaborarea lor în conformitate cu cerințele aplicabile creatorilor de produse de asigurare, sunt precizate procedurile referitoare la identificarea pieței-țintă, precum și rolurile îndeplinite în procesul de aprobare a produselor și în acordurile de distribuție a produselor; 
  • elaborează un plan de afaceri din care să reiasă rolul acestora în conceperea și dezvoltarea produselor de asigurare;
  • structura responsabilă cu dezvoltarea de produse documentează modalitatea prin care demonstrează înțelegerea produselor de asigurare comercializate, interesele, obiectivele și caracteristicile clienților aparținând pieței-țintă.

În prezent, la A.S.F. este în analiză o cerere a unei companii de brokeraj, care a depus o solicitare în vederea obținerii unei aprobări individuale pentru un produs de asigurare creat în colaborare cu un asigurător. Produsul pentru care se solicită aprobarea este unul de sănătate, care nu are încă o denumire comercială, aceasta urmând a fi stabilită după obținerea aprobării individuale.

Companiile de brokeraj reprezintă un canal de distribuție important pentru societățile de asigurare, distribuind, la nivelul pieței de asigurări generale, aproximativ 80% din primele de asigurare ale asigurătorilor. Brokerii analizează în mod direct cerințele și necesitățile clienților de produse de asigurare și reprezintă interesele acestora în relația cu asigurătorul. Din acest punct de vedere, demersul companiilor de brokeraj contribuie la dezvoltarea pieței asigurărilor și poate conduce astfel la avantaje pentru clienți, în sensul îmbunătățirii și diversificării gamei de produse care sunt oferite acestora.