Admitere exclusiv ONLINE la ASE Bucuresti la toate programele de studii universitare de licenta, masterat si doctorat

Academia de Studii Economice din București, liderul învățământului superior economic și de
administrație publică din România și Europa de Sud-Est, anunță desfășurarea exclusiv ONLINE a Admiterii 2020, pe platforma admitere.ase.ro.

ASE scoate la concurs, la cele 35 de programe universitare de licenţă în limbile română,
engleză, franceză, germană, peste 7300 de locuri, dintre care peste 6400 la învățământul cu frecvență și 900 la învăţământul la distanţă şi cu frecvenţă redusă. Înscrierile au loc în perioada 13 iulie – 17 iulie a.c.

ASE își diversifică oferta universitară în acest an prin înființarea Facultății de Drept, care va
forma viitori profesioniști în activități specifice ariei juridice în diverse domenii din societate, cum ar fi: justiție, business, administrație publică, activități non-profit, pentru care scoate la concurs 150 de locuri, buget și taxă, cu durata cursurilor de 4 ani.

Concursul de admitere la ASE la programele universitare de licență este alcătuit din eseul
motivațional, testul de competenţă lingvistică – pentru candidaţii care optează pentru programe cu predare în limbă străină și nu au certificate de competență lingvistică recunoscute de ASE – și media generală de admitere, calculată ca medie ponderată între media la examenul de bacalaureat (70%) şi media anilor de studii (30%).

ASE pune la dispoziţia viitorilor săi studenţi peste 3400 de burse de performanță, studii şi
sociale, peste 550 de burse Erasmus, peste 5000 de locuri în căminele proprii, numeroase
parteneriate pentru stagii și practică la firme de top, 400000 de volume în bibliotecă, spaţii
moderne de învăţământ, alte facilităţi de învăţare.

ASE este o universitate de cercetare avansată şi educaţie, bine poziționată la nivel internaţional, fapt atestat de ranking-urile de prestigiu. ASE ocupă locul I în România și locul 201-300 în lume, conform clasamentului „Times Higher Education Impact Rankings 2020”. ASE este universitatea cu cea mai bună inserție a absolvenților pe piața muncii, conform QS World University Rankings. 85% dintre absolvenți își găsesc de lucru în primele 6 luni de la terminarea facultății, în domeniul studiat.

Informațiile despre Admiterea la ASE pot fi consultate pe pagina site-ului instituțional
www.ase.ro și pe pagina oficială de facebook ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN
BUCURESTI, prin e-mail admitere@ase.ro, telefonic, sau prin Zoom, Skype, Google meet.
ASE urează succes la bacalaureat viitorilor săi candidați!