ANALIZA INS: Daca in luna martie 2020 o pondere de 21,2% din agentii economici nu puteau estima modul in care vor evolua afacerile lor, in luna aprilie ponderea acestora a crescut la 34,3%

INS a realizat în ultimele săptămâni astfel de cercetări cu scopul de a vă prezenta modul în care pandemia COVID 19 influențează comportamentul populației și al agenților economici.

Nevoia de repere statistice pentru fundamentarea deciziilor publice și private importante ce vor fi luate în lunile următoare este foarte necesară, motiv pentru care Institutul Național de Statistică pune la dispoziția publicului o cercetare statistică experimentală cu privire la perspectiva evoluției activității în industria prelucrătoare, construcții, comerțul cu amănuntul și servicii, rezultate obţinute în baza opiniilor exprimate de către managerii din domeniu.

Ca urmare a restricțiilor impuse (imposibilitatea de a opera interviuri față în față), în vederea obţinerii de date statistice primare, aproximativ 15% din personalul INS lucrează din sediul instituției, restul în regim de muncă de acasă, într-un efort susţinut pentru asigurarea continuității producţiei statistice.

INS a realizat în ultimele săptămâni astfel de cercetări cu scopul de a vă prezenta modul în care pandemia COVID 19 influențează comportamentul populației și al agenților economici. (*Prof. univ.dr. Tudorel ANDREI, Președintele INS )

*Evaluarea impactului COVID – 19 asupra mediului economic în lunile martie și aprilie 2020

Cercetarea statistică ad-hoc a fost adresată managerilor întreprinderilor din industria prelucrătoare, construcții, comerțul cu amănuntul și servicii cu privire la percepția acestora privind perspectiva evoluției activității întreprinderii pe care o conduc. Aceasta a fost realizată în perioada 17-19 martie. Eșantionul format din 8831 agenți economici este reprezentativ la nivelul sectoarelor economice și pe total economie. Rata de răspuns a fost de 71,3%. Pentru evaloarea impactului economic al epidemiei au fost folosite evaluările managerilor, precum și cifra de afaceri a întreprinderilor în perioada ianaurie 2019 – ianuarie 2020. Informațiile disponibile sunt folosite pentru evaluarea evoluției volumului activităților din economie în perioada martie – aprilie 2020, comparativ cu: 1. lunile corespunzătoare anului precedent (2019); 2. luna ianuarie 2020; 3. media lunară a cifrei de afaceria aferentă perioadei ianuarie 2019 – ianuarie 2020.

PRECIZARE: În toate cele trei variante de lucru impactul negativ este mai mare la nivelul lunii aprilie 2020 în raport cu luna precedentă. • În aprecierea acestor evaluări trebuie avut în vedere faptul că chestionarul a fost adresat agenților economici în perioada 17 – 19 martie a.c., înaintea aplicării și altor măsuri pentru combaterea COVID – 19. 1. Analiza modificării volumului de activitate a agenților economici din România în perioada martie – aprilie 2020, ca urmare a răspândirii epidemiei COVID-19 Unul dintre aspectele relevate de cercetarea statistică ad-hoc realizată pentru evaluarea impactului epidemiei de COVID-19 asupra volumului activității economice este nivelul ridicat al incertitudinii cu privire la viitorul afacerilor în perioada martie – aprilie 2020 și creșterea acesteia în aprilie față de martie 2020. Astfel, dacă în luna martie 2020 o pondere de 21,2% din agenții economici nu puteau estima modul în care vor evolua afacerile lor, în luna aprilie ponderea acestora a crescut la 34,3%. Creșterea se explică în principal: • pe seama reducerii ponderii agenților economici care nu prevedeau o restrângere a activității economice de la 12,9% în martie 2020 la 6,4% în aprilie 2020; • și a ponderii agenților economici care estimează o restrângere a volumului de activitate cu până la 25% de la 14,3% în martie 2020 la 7,7 % în aprilie 2020. Luând în considerare ponderea non-răspunsurilor de 28,6%, atât în martie cât și în aprilie 2020, rezultă că mai mult de 50% din agenții economici în martie și 62,9% în aprilie nu pot face o estimare a evoluției volumului lor de activitate. Pe de altă parte, aceeași cercetare statistică arată tendința de agravare a impactului epidemiei de COVID-19 asupra volumului de activitate a agenților economici care au putut estima magnitudinea restrângerii activității odată cu creșterea orizontului de timp pentru care se fac estimările. Astfel, ponderea agenților economici care nu prevedeau o restrângere a activității se reduce cu 8,6% în aprilie 2020 față de nivelul de 26,1% din luna precedentă, în timp ce ponderea celor care estimau o restrângere de până la 25% se micșorează cu 7,8% în aprilie față de valoarea de 28,7%, înregistrată în martie 2020.

Potrivit Studiul INS, în același timp, ponderea celor a căror activitate se restrânge cu mai mult de 25% crește de la 33,3% în martie 2020 la 45,0% în aprilie 2020, iar rata închiderilor de activitate se majorează de la 9,8% în martie 2020 la 13,8% în aprilie 2020. Impactul epidemiei de COVID-19 asupra volumului de activitate al Industriei prelucrătoare crește odată cu extinderea orizontului de timp. Incertitudinea este trăsătura principală a estimărilor privind volumul de activitate întrucât ponderea celor care nu pot estima direcția viitoare spre care se îndreaptă activitatea se majorează de la 24,5% în martie 2020, la 40,1% în aprilie 2020. Creșterea incertitudinii evoluției activității în acest sector este determinată de modificări în categoria celor care estimau că activitatea nu se va restrânge (-9,8 pp în aprilie față de nivelul din martie) și în categoria celor care estimau o restrângere a activității de până la 25% (-8,9 pp în aprilie față de nivelul din martie). Între subsectoarele industriei prelucrătoare cele mai afectate de incertitudinea privind evoluția volumului de activitate la data realizării cercetării statistice sunt: • Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor și semiremorcilor, • Fabricarea altor mijloace de transport, • Fabricarea echipamentelor electrice, • Industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații, • Industria metalurgică După cum se observă, toate aceste activități ale industriei prelucrătoare sunt într-un fel sau altul legate de lanțurile de furnizare internaționale afectate de „ închiderile” decretate de diverse țări afectate la rândul lor de COVID-19. Dacă în martie 2020, la nivelul industriei prelucrătoare, dintre agenții economici care au putut estima evoluția volumului de activitate, o pondere de 33,5% prevedeau o restrângere de până la 25% a activității și 30,2 % nu estimau modificări, în aprilie 2020 aceste ponderi erau mai mici cu 9,8 pp la prima categorie și 13,9 pp la ceea de-a doua. În același timp, ponderea agenților economici care prevedeau o restrângere a volumului de activitate de peste 25% era mai mare cu 19,4 pp în aprilie față de martie 2020, iar procentul celor care estimau o încetare a activității creștea cu 4,2 pp în același interval.

Sectorul transporturilor și depozitării este, la momentul realizării cercetării statistice, unul dintre cele mai afectate de incertitudinile legate de impactul epidemiei de COVID-19 asupra volumului de activitate. Astfel, ponderea agenților economici din acest sector care nu pot face estimări privind evoluția volumului de activitate se majorează de la 25,9 % în martie la 40,1% în aprilie 2020 prin reducerea numărului acelor agenți economici care aveau o viziune asupra evoluției volumului de activitate în martie, cu excepția acelora care previzionau închiderea activității. Din perspectiva agenților economici care dețineau date care să le permită să facă o estimare a evoluției volumului de activitate în perioada martie – aprilie 2020, ponderea agenților economici care nu prevedeau o reducere a volumului de activitate, precum și a celor care estimau o restrângere de activitate cu până la 25% s-a micșorat în aprilie 2020. În aceeași perioadă, dintre agenții economici care puteau să-și estimeze evoluția volumului de activitate, o pondere de 52,5% prevedeau în aprilie 2020 o restrângere a activității cu mai mult de 25% față de numai 44,4% în martie 2020. Impactul epidemiei de COVID -19 asupra volumului de activitate în sectorul construcțiilor are două caracteristici: • pe de o parte, incertitudinea evoluției afacerilor care crește odată cu extinderea orizontului de timp; • și, pe de altă parte, creșterea ponderii afacerilor care sunt afectate de restrângerea cu mai mult de 25% din volumul activității sau închiderea acestora. Astfel, la nivelul tuturor agenților economici din sector, incluși în cercetarea statistică, ponderea agenților care nu pot estima evoluția volumului de activitate crește de la 21,6% în martie la 33,1% în aprilie 2020, prin reducerea ponderii celor care nu estimau un impact sau estimau un impact de până la 25% din volumul activității. Dintre agenții economici care au putut estima un impact al epidemiei de COVID-19 asupra volumului de activitate în aprilie 2020, 61,4% dintre aceștia au previzionat o restrângere a volumului de activitate cu mai mult de 25% sau închiderea activităților față de numai 39,2 % în martie.

În sectorul comerțului cu amănuntul impactul epidemiei de COVID-19 asupra volumului de activitate este la un nivel apropiat mediei pe economie, deși cercetarea statistică a fost efectuată înainte de deciziile privind închiderea unor unități comerciale, altele decât cele alimentare sau farmacii. Astfel, ponderea agenților economici care nu puteau estima impactul epidemiei asupra volumului de activitate a crescut de la 20,7% în martie la 32,6 % în aprilie 2020, prin reducerea ponderii agenților economici care estimau o menținere sau un impact de până la 50% din volumul de activitate. Dintre agenții economici din sector care au putut estima o evoluție pentru volumul de activitate în aprilie 2020, o pondere de 21,6% prevedeau închiderea activității sau o restrângere a acesteia cu mai mult de 25% față de 22,1% în martie 2020.

În sectorul hoteluri și restaurante impactul epidemiei de COVID-19 este dominat de aceeași incertitudine în estimarea evoluției viitoare și de previziunea cu privire la închiderea totală a activității. Astfel, din totalul agenților economici incluși în cercetarea statistică nu puteau estima evoluția volumului de activitate o pondere de 11,7 % în martie, respectiv 27,8% în aprilie 2020.

Dublarea ponderii agenților economici cu viziune incertă asupra afacerilor s-a datorat predominant modificării viziunii celor care prevedeau fie închiderea activității (diferență de 5,1 pp în aprilie față de martie 2020), fie o restrângere mai mare de 50% a volumului activității (diferență de 6,1 pp în aprilie față de martie 2020). Dintre agenții economici din sector care au putut face o estimare a impactului epidemiei de COVID-19 asupra volumului de activitate în aprilie, 95,4% au prevăzut o restrângere a activității de peste 25% sau închidere, față de 92,9% în martie 2020.