ANL- plati de peste 14 milioane de lei pentru obiectivele de investitii aflate in executie prin programele guvernamentale

Agenția Națională pentru Locuințe (instituţie aflată sub autoritatea MLPDA) a aprobat plăți de peste 14 milioane de lei pentru obiectivele de investiție aflate în execuție prin programele guvernamentale.

De amintit, beneficiarii programului de construcții locuinţe pentru tineri, destinate închirierii sunt tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani. Locuinţele (apartamente) sunt construite pe terenuri puse la dispoziţia Agenției de către autorităţile locale/centrale, cu drept de folosinţă gratuită pe întreaga perioadă de realizare a investiţiilor.

După finalizarea lucrărilor, acestea sunt predate autorităților publice locale în vederea administrării și repartizării către tinerii care îndeplinesc criteriile de acces. În cadrul acestui program se evidențiază două categorii de specialiști pentru care se pot realiza, distinct, investiții, respectiv pentru cei din domeniul sănătății și ai învățământului, asigurându-se o stabilitate pentru aceștia la nivel local.

Beneficiarii programului “Construcţia de locuinţe de serviciu” sunt funcționarii publici, precum şi angajaţii din instituţii publice centrale şi locale, care nu deţin sau nu au deţinut, individual sau în comun, împreună cu soţii lor, în proprietate o locuinţă în localitatea în care îşi desfăşoară activitatea. Aceste locuințe nu se pot vinde.

Programul de construcții de locuințe sociale pentru comunităţile de romi este, la rândul său, un program-pilot ce are ca obiective incluziunea socială a cetăţenilor de etnie romă cu situaţie locativă precară şi prevenirea discriminării pe criterii rasiale.