ASE București a fost primită în Rețeaua Instituțională a Universităților din Capitalele Europei UNICA; acolo este si Universitatea Bucuresti

Academia de Studii Economice din București, liderul învățământului superior economic și de administrație publică din Europa de Sud-Est, anunță primirea sa în rândul membrilor Network of Universities from the Capitals of Europe UNICA, (unica-network.eu) rețeaua universităților
din capitalele europene, începând cu data de 1 ianuarie 2021. Evenimentul a avut loc în cadrul celei de-a 30-a ediții a Adunării generale UNICA, desfășurată recent.


Rețeaua Instituțională a Universităților din Capitalele Europei UNICA este asociația de elită a universităților din capitalele europene, fondată în 1990, care reunește 53 de universități din 37 de capitale europene, peste 175000 de angajați, cadre didactice și cercetători, și aproximativ 2
milioane de studenți.

Capitala României este reprezentată în UNICA de către Universitatea din București și Academia de Studii Economice din București.

Misiunea UNICA este de a facilita colaborările internaționale, schimbul de bune practici și de a promova leadership-ul academic pe baza colaborării între universitățile membre.

Cu o tradiție centenară, Academia de Studii Economice din București este o universitate dinamică, într-o adaptare permanentă la cerințele economiei de piață, în strânsă legătură cu cerințele mediului de afaceri. ASE este o universitate de cercetare avansată şi educaţie, bine poziționată la nivel internaţional, fapt atestat de ranking-urile de prestigiu, oferind mereu noi
oportunități studenților săi. ASE are o foarte bună inserție a absolvenților pe piața muncii.