Balanta de plati si datoria externa in iulie 2019. Potrivit BNR, s-a inregistrat un deficit de 6 025 milioane de euro

În perioada ianuarie - iulie 2019, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 6 025 milioane euro, comparativ cu 4 859 milioane de euro în perioada ianuarie - iulie 2018.

BNR informează: În perioada ianuarie – iulie 2019, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 6 025 milioane de euro, comparativ cu 4 859 milioane de euro în perioada ianuarie – iulie 2018. În structură, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 2 069 milioane de euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 436 milioane de euro, balanța veniturilor primare a înregistrat un deficit mai mic cu 720 milioane de euro, iar balanța veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mic cu 253 milioane de euro.
Investiţiile directe ale nerezidenţilor în România au însumat 2 916 milioane de euro (comparativ cu 2 384 milioane de euro în perioada ianuarie – iulie 2018), din care participaţiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat 2 102 milioane de euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de 814 milioane de euro.
Potrivit sursei citate, în perioada ianuarie – iulie 2019, datoria externă totală a crescut cu 8 194 milioane de euro. În structură:
• datoria externă pe termen lung a însumat 73 331 milioane de euro la 31 iulie 2019 (68,1 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 7,9 la sută față de 31 decembrie 2018;
• datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 iulie 2019 nivelul de 34 280 milioane de euro (31,9 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 9 la sută față de 31 decembrie 2018.
Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 17,6 la sută în perioada ianuarie – iulie 2019, comparativ cu 21,2 la sută în anul 2018. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii la 31 iulie 2019 a fost de 5,0 luni, în comparație cu 4,9 luni la 31 decembrie 2018.
Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 31 iulie 2019 a fost de 77,7 la sută, comparativ cu 74,3 la sută la 31 decembrie 2018.

În perioada ianuarie – iulie 2019, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 6 025 milioane euro, comparativ cu 4 859 milioane de euro în perioada ianuarie – iulie 2018.