Bugetul municipiului Bucuresti, diminuat cu 244 milioane lei!

Consiliul General al Municipiului Bucuresti a aprobat, in sedinta de miercuri, 31 iulie, proiectele care prevad confirmarea infiintarii celor 20 de companii din cadrul Holding-ului Municipal.

Consiliul General al Capitalei a aprobat în şedinţa de pe 30 aprilie proiectul de rectificare bugetară, conform căruia veniturile estimate iniţial la 7,2 miliarde de lei vor fi diminuate cu 244 de milioane de lei.

Potrivit raportului de specialitate, modificările avute în vedere vin în urma adresei nr. 528/25.03.2020 a Administratorului Public al Municipiului Bucureşti privind reanalizarea şi revizuirea, în contextul instituirii stării de urgenţă, a obiectivelor, evenimentelor, acţiunilor propuse, la aprobarea bugetelor, de către direcţiile generale, direcţiile de specialitate, serviciile, compartimentele din PMB şi organismele prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local.  Direcţia Venituri a propus diminuarea veniturilor bugetului local cu suma de 244.284.000 lei, iar Direcţia Generală Investiţii – cu 436.042.000 lei a prevederilor unor obiective aprobate în bugetul pe anul 2020.  Se vor aloca 280 de milioane de lei în plus pentru subvenţionarea transportului în comun, precum şi 80 de milioane de lei în plus pentru subvenţii la energia termică – acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif.

Se va diminua cu 235 de milioane de lei suma de 527 de milioane destinată iniţial pentru capitolul Străzi – se reduc 96 de milioane de lei de la Penetraţie Splaiul Independenţei – Ciurel – Autostrada Bucureşti-Piteşti; 45 de milioane de lei de la Pasaj Doamna Ghica; 48 de milioane de lei de la reabilitarea sistemului rutier şi liniilor de tramvai pe Şos. Pantelimon; 25 de milioane de lei de la Penetraţia Prelungirea Ghencea Domneşti şi Supralărgire Bd. Ghencea şi Str. Braşov şi terminal tramvai 41.

Instituţiile aflate în subordinea municipalităţii, care ar urma să primească bani în plus, sunt: Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti (9,4 milioane lei, dintre care 3,9 milioane – hrană pentru oameni), Grădina Zoologică (4,1 milioane lei).

Instituţiile în cazul cărora se propun cele mai importante diminuări de venituri sunt: Administraţia Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic (38 milioane lei), Creart (29,3 milioane lei), Administraţia Străzilor (22,3 milioane lei); ALPAB (10,2 milioane lei), ARCUB (14,3 milioane lei), Proedus (10,2 milioane lei), Teatrul Odeon (3 milioane lei). Sursa: AGERPRES