Centrul Cultural „Mihai Eminescu” din Sectorul 2 trece sub egida UNESCO!

„Suntem onorați și, totodată, mândri să anunțăm că tot ceea ce am clădit aici, la Centrul Cultural „Mihai Eminescu”, va rămâne peste ani. Prezentul și viitorul activității cultural-educative a instituției noastre sunt, de acum, patronate de Comisia Națională a României pentru UNESCO.

UNESCO este o agenție specializată a Organizației Națiunilor Unite (ONU) care vizează promovarea păcii și securității mondiale prin cooperarea internațională în educație, științe și cultură. Cu sediul în Paris, Franța, UNESCO are 53 de birouri regionale și 199 de comisii naționale care îi facilitează mandatul global.

Prin includerea Centrului Cultural „Mihai Eminescu” în lista Centrelor și Cluburilor afiliate UNESCO, se confirmă munca pe care am depus-o în acești ani, dar și calitatea proiectelor noastre.

Mulțumim pentru încrederea acordată!” transmit reprezentanții CCME.

Trebuie știut că, în fapt, temeliile Centrului au fost puse în anul 1939 când, la 10 octombrie, Fundaţia Culturală Regală „Principele Carol” înfiinţează „Căminul Cultural Orăşenesc Dichiu”.

După abdicarea regelui Mihai I, Căminul Cultural a trecut în proprietatea statului, sub denumirea de Căminul Cultural „Mihai Eminescu”, pentru ca, în anul 1955, să îşi schimbe denumirea în „Casa de Cultură Mihai Eminescu”.

În perioada comunistă, Casa de Cultură „Mihai Eminescu” a fost spaţiul unde tinerii şi-au manifestat, liber de inhibiţiile şi restricţiile impuse de vremuri, spiritualitatea şi personalitatea, în cadrul multor manifestări culturale.

În toamna anului 2002, datorită potenţialului instituţiei, evenimentelor de mare amploare, cu sprijinului Consiliului Local, instituţia capătă noi valenţe şi îşi schimbă denumirea în Centrul Cultural „Mihai Eminescu”, ca o asumare a unei responsabilităţi de gestionare corectă şi promovare pertinentă a actului cultural.

***

Obiectivele Centrului Cultural „Mihai Eminescu” și strategia culturală au fost, încă de la început, bine definite, dar au fost permanent adaptate la nevoile de schimbare ale societății ce își fundamentează o nouă viziune asupra diferitelor aspecte ale vieții . 

Cei care dezvoltă activitățile centrului doresc să păstreze vie spiritualitatea neamului nostru prin conservarea și punerea în valoare a adevăratelor tradiții românești, valori unice și milenare: obiceiuri, oameni, case și obiecte, mitologie românească.

Generațiilor tinere instituția le oferă sprijin în educație prin organizarea de activități specifice și le oferim alternative pentru petrecerea timpului liber, sub formă de spectacole în spații publice din Sectorul 2 al Capitalei.

Centrul Cultural „Mihai Eminescu” promovează literatura, arta tradițională prin stimularea potențialului creator și artistic al tuturor tinerilor.

Cei care țin azi viu acest centru cultural profund implicat în viața comunității sunt permanent deschiși pentru comunicarea culturală, la nivel local, național și internațional, fiind promotori ai afirmării culturii și valorilor naționale.