Cifrele exacte ale rectificarii de buget la Ministerul Educatiei si Cercetarii

În cadrul ședinței de Guvern din data de 28 noiembrie, Executivul a aprobat rectificarea bugetară.

În cadrul ședinței de Guvern din data de 28 noiembrie, Executivul a aprobat rectificarea bugetară. Ca urmare, Ministerul Educației și Cercetării anunță câteva cifre.

Astfel s-au stabilit următoarele:
• Suplimentarea de la bugetul de stat, cu suma de 460 de milioane de lei, a titlului „Transferuri între unități ale administrației publice”, pentru achitarea diferențelor salariale prevăzute de Legea nr. 85/2016, restante din anul 2018 și sume aferente anului 2019, pentru universitățile de stat;
• Majorarea veniturilor proprii și a cheltuielilor din acestea cu suma de 129 milioane de lei, pentru cheltuieli de personal și pentru realizarea proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile;
• Diminuarea cu suma de 2.000 milioane lei a titlului „Proiecte cu finanțare externă nerambursabilă aferente cadrului financiar 2014-2020” – Proiectul România modernă, România digitală, din care 400.000.000 lei reprezintă cofinanțarea națională, iar 1.600.000.000 lei reprezintă fonduri externe nerambursabile – proiect nerealizat în precedentul mandat al MEN.

În cadrul ședinței de Guvern din data de 28 noiembrie, Executivul a aprobat rectificarea bugetară.