CJ Ilfov, convocat in sedinta ordinara in 28 noiembrie: Se discuta despre deplasarea presedintelui CJ la Bruxelles, despre rectificarea bugetului, dar si multe ale subiecte

Consilierii județeni din Ilfov sunt convocați în ședință ordinară lunară în ziua de 28 noiembrie.

Consilierii județeni din Ilfov sunt convocați în ședință ordinară lunară în ziua de 28 noiembrie. Lista proiectelor este una voluminoasă, iar subiectele… de maxim interes.

Art. 1: Se convoacă Consiliul Judeţean Ilfov în ședință ordinară în data de 28.11.2019, (joi) ora 14.00 la sediul Consiliului Judeţean Ilfov din strada Ernest Juvara, nr. 3 – 5, etaj 2, sector 6, Bucureşti, cu următoarea ordine de zi:
ORDINE DE ZI
🔹 Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Ilfov din data de 31.10.2019
🔹 Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării reprezentantului legal al Consiliului Județean Ilfov, Președintele Marian Petrache, în orașul Bruxelles – Regatul Belgiei la cea de-a 25-a aniversare a Comitetului European al Regiunilor în perioada 4-5 decembrie 2019.
🔹 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Județului Ilfov pe anul 2019.
🔹 Proiect de hotărâre privind aprobarea transformării unor posturi vacante din Statul de funcții al Spitalului Clinic Județean de Urgență Ilfov.
🔹 Proiect de hotărâre privind împuternicirea Președintelui Consiliului Județean Ilfov pentru transformarea unor posturi vacante la unele unități sanitare cu paturi din subordinea Consiliului Județean Ilfov.
🔹 Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Județului Ilfov.
🔹 Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii Fortului 13 Jilava –Monument istoric (clasificarea IF II-m-A-21037) din domeniul public al statului și administrarea Penitenciarului București- Jilava în domeniul public al județului Ilfov și administrarea Consiliului Județean Ilfov.
🔹 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice Proiect Tehnic și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție: ,,Îmbunătățirea eficienței energetice a Spitalului de Obstetrică Ginecologie Buftea”.
🔹 Diverse.


Consilierii județeni din Ilfov sunt convocați în ședință ordinară lunară în ziua de 28 noiembrie.