Consiliul Judetean Ilfov, sedinta extraordinara in data de 30 august

Preşedintele Consiliului Judeţean Ilfov convoacă consilierii județeni în ședință extraordinară în penultima zi a lunii în curs.

Preşedintele Consiliului Judeţean Ilfov convoacă consilierii județeni în ședință extraordinară în penultima zi a lunii în curs.
Asta, având în vedere, prevederile art.178 alin (2) și art.179 alin (2) lit.b, coroborate cu cele ale art. 182 alin.(4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Art. 1 Se convoacă Consiliul Judeţean Ilfov în ședință extraordinară în data de 30.08.2019, ora 11.00 la sediul Consiliului Judeţean Ilfov din strada Ernest Juvara, nr. 3 – 5, etaj 2, sector 6, Bucureşti, cu următoarea:

Iată ce proiecte au fost înscrise pe ORDINEA DE ZI:
1.Aprobarea procesului verbal al ședinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Ilfov din data de 13.08.2019
2.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Județului Ilfov pe anul 2019;
3.Proiect de hotărâre privind modificarea repartizării excedentului anual al bugetului local al Județului Ilfov în cadrul programului obiectivelor de investiții pe anul 2019;
4.Proiect de hotărâre privind completarea și modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 74/28.06.2019 privind deplasarea unei delegații a Consiliului Județean Ilfov în Munchen – Republica Federală Germania;
5.Proiect de hotărâre privind asocierea Județului Ilfov – Consiliul Județean Ilfov cu Unitatea Administrativ Teritorială Buftea – Consiliul Local Buftea și cu Asociația Club Sportiv Shagya în vederea realizării „Campionatului Național de Anduranță Ecvestră și Concursul Internațional de Anduranță Ecvestră Cupa Shagya Ediția a V-a”;
6.Proiect de hotărâre privind asocierea Județului Ilfov – Consiliul Județean Ilfov cu unele asociații cluburi sportive în vederea participării la acțiuni sportive organizate de Asociația Județeană de Fotbal Ilfov și Federația Română de Fotbal;
7.Proiect de hotărâre pentru completarea hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 87/13.08.2019 privind aprobarea închirierii unui spațiu situat în Municipiul București, pentru funcționarea incubatorului de afaceri Ilfov Business Hub;
8. Proiect de hotărâre privind asocierea Județului Ilfov – Consiliul Județean Ilfov cu Unități Administrativ Teritoriale – Consilii Locale din județul Ilfov în vederea realizării în comun a unor obiective de interes public.

Preşedintele Consiliului Judeţean Ilfov convoacă consilierii județeni în ședință extraordinară în penultima zi a lunii în curs.