CONSULTARE PUBLICA PRIVIND ELABORAREA DE NOI STUDII PENTRU IDENTIFICAREA PADURILOR VIRGINE SI CVASIVIRGINE DIN ROMANIA

În Catalogul pădurilor virgine şi cvasivirgine este înscrisă o suprafaţă totală de 6.665,46 ha păduri virgine şi 23.396,6 ha păduri cvasivirgine.

OFICIAL: În continuarea procesului de identificare a pădurilor virgine şi cvasivirgine din România, s-a elaborat o listă de referință cu suprafețele de păduri care se propun să facă obiectul elaborării a șase studii de fundamentare privind

În Catalogul pădurilor virgine şi cvasivirgine este înscrisă o suprafaţă totală de 6.665,46 ha păduri virgine şi 23.396,6 ha păduri cvasivirgine.

 din România, în vederea înscrierii în „Catalogul Naţional al Pădurilor Virgine şi Cvasivirgine”, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Consultarea se desfășoară în perspectiva organizării unei noi proceduri de achiziție publică de servicii pentru elaborarea studiilor menționate.

Așa cum anunță Ministerul Mediului, eventuale propuneri justificate de completare a listei de referință se vor opera cu „track changes”, prin inserarea unor poziții suplimentare și completarea în mod corespunzător a tuturor rubricilor din tabel [județul, ocolul silvic, UP, u.a., suprafața (ha)], iar fișierul se va transmite până la data de 10 februarie 2020 la adresa de e-mail radu.sbirnea@map.gov.ro.

 

Suprafețe propuse_Studiu paduri virgine 2020

Catalogul pădurilor virgine şi cvasivirgine din România

 

La data de 17 decembrie 2019, în Catalogul pădurilor virgine şi cvasivirgine este înscrisă o suprafaţă totală de 6.665,46 ha păduri virgine şi 23.396,6 ha păduri cvasivirgine. Se menţionează că în urma reamenajării pădurii, o suprafaţă de 293 ha a fost reanalizată şi a fost încadrată ca pădure cvasivirgină, fiind trecută dintr-o secţiune în alta a Catalogului.

Reprezentanții ministerului transmit: conservarea pădurilor virgine şi cvasivirgine din România a fost şi reprezintă în continuare o prioritate pentru Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor. în acest sens, la nivelul autorităţii de stat s-au făcut paşi importanţi în vederea finalizării procesului de identificare şi cartare a pădurilor virgine/cvasivirgine din Romania precum şi în direcţia includerii pădurilor calificate în Catalog.

Prima ediţie a Catalogului, cea din 6 decembrie 2016, cuprindea o suprafaţă totală de 2.569 ha păduri virgine şi 10.325 ha păduri cvasivirgine. Prin compararea valorilor se poate observa că în ultimii doi ani şi jumătate a existat o atenţie constantă şi s-au făcut eforturi pentru completarea Catalogului, în scopul finalizării unei baze de date cu privire la pădurile virgine şi cvasivirgine din România, pentru a putea fi protejate corespunzător valorii acestora.

 

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor are în vedere preluarea în Catalog a tuturor pădurilor care se califică şi care fac parte în prezent din situl natural UNESCO „Păduri străvechi şi seculare de fag din Carpaţi şi alte regiuni ale Europei”. în acest scop, se efectuează o analiză a acestora. Se au în vedere în special componentele „Codrul secular Slătioara”, „Cozia” şi „Domogled”, a căror valoare este incontestabilă, dar a căror reprezentare în Catalog este în prezent nulă sau foarte redusă.

 

ISTORIE

Calea Plevnei, nr. 46-48, Sector 1, Bucureşti Tel:+4 021316 0219 Fax: +4 021 319 4609 www.apepaduri.gov.ro

 

IMPORTANT: România se poate mândri cu o tradiţie în ceea ce priveşte grija faţă de pădurile naturale în care omul nu a intervenit definiţia dată de praf. P. Antonescu în anul 1908 a fost aceea de „monument natural”. în anul 1906, în Bucovina, au început demersurile pentru constituirea Rezervaţiei Codrul Secular Slătioara, pe o suprafaţă de 671,11 ha, ca fiind o „pădure neatinsă de topor“. Astăzi, pădurea „Codrii Seculari de la Slătioara” este înscrisă în lista Patrimoniului Mondial UNESCO, urmând a fi introdusă şi în Catalog, ca pădure virgină.

 

FINANŢARE

Conştientizând importanţa pădurilor virgine şi pentru a se evita desfăşurarea unei activităţi benevole şi impredictibile ca mărime şi durată privind întocmirea studiilor de identificare, a fost alocată suma de peste 2,5 milioane de lei pentru întocmirea unui studiu naţional de identificare a pădurilor virgine şi cvasivirgine în România, în vederea înscrierii lor în Catalog. La un prim anunţ de achiziţie publică pentru întocmirea acestui studiu naţional nu au fost depuse oferte, de aceea intenţionăm să repetăm procedura în cel mai scurt timp.

 

COLABORARE

Prin protocolul semnat cu Asociaţia WWF-DCP România, autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură şi-a asumat public o serie de măsuri care vin în întâmpinarea eforturilor de finalizare a procesului de identificare a tuturor pădurilor virgine şi cvasivirgine din România.

 

Astfel, pentru prima dată ministerul, cu sprijinul WWF, a creat posibilitatea prezentării publicului şi în format spaţial a locaţiei pădurilor virgine incluse în Catalog, ce poate fi vizualizată pe site.

 

Forma prezentată se actualizează periodic luând în calcul şi noile suprafeţe care au fost deja incluse în Catalog.

În final, dorim să subliniem faptul că suntem deschişi şi apreciem o colaborare cu oricine doreşte să îşi aducă o contribuţie reală la completarea Catalogului, dar în acelaşi timp, atragem atenţia că o pădure virgină / cvasivirgină trebuie să îndeplinească cumulativ o serie de criterii şi indicatori, care sunt prevăzuţi în Ordinul nr. 3397/2012 şi că nu orice pădure cu vârstă înaintată este în mod obligatoriu şi o pădure virgină.