Cu si despre FUNCTIONARUL PUBLIC: Un material elaborat de Banca Mondiala

Agenția Națională a Funcționarilor Publici va contribui la eficientizarea procesului de management al funcţiei publice şi al funcţionarilor publici prin implementarea unor activități care vizează profesionalizarea personalului din funcția publică, precum dezvoltarea unui sistem de cadre de competență corelat cu un sistem obiectiv și incluziv de recrutare și de evaluare a performanțelor individuale, contribuția la asigurarea unui management unitar al carierei în funcția publică prin extinderea Sistemului informatic integrat de management al funcțiilor publice și al funcționarilor publici, în contextul asigurării unui constant proces de promovare și consultare a factorilor interesați cu privire la conținutul modelelor/politicilor specifice elaborate cu privire la cadrele de competență, recrutarea și evaluarea personalului din administrația publică.

Pentru a face performanță, un funcționar public de #Execuție trebuie să întrunească 7 competențe din cele 3 categorii de bază. Și toate acestea trebuie să fie stăpânite la un nivel cel puțin mediu și cât mai uniform. Cele 7 competențe nu trebuie urmărite de către managerul direct doar din perspectivă contabilă sau (cum se mai întâmplă) punitivă. Exact contrariul: mangerul trebuie să ajute constant la traseul performanței funcționarului, la îmbunătățirea sa până la excelență și la sprijinirea în dezvoltarea carierei.

Personal de #Execuţie: consilier superior/ principal/ asistent/ debutant: consilier, consilier juridic, auditor, expert, inspector, alte funcții publice specifice asimilate și posturi de personal contractual similare (diferențiate, de asemenea, după gradul profesional: debutant și asistent, principal și superior.

Personal administrativ/ servicii suport: referent de specialitate, referent, alte funcții publice specifice asimilate și posturi de personal contractual corespunzătoare acestor niveluri.

Managerul de #NivelTehnic, pe de altă parte, trebuie să arate că deține toate cele 7 competențe ale unui funcționar de execuție, dar la un grad mai complex de înțelegere și aplicare, alături de care se adaugă abilitățile manageriale. Pentru că vorbim de un manager, nu?

Personal de management – nivel tehnic: şef de birou, șef de serviciu și alte funcții publice specifice asimilate și posturi de personal contractual similare.

#CadrulDeCompetențe; #OameniiAdministrațieiPublice; #Reforma; #ResurseUmane

* Materialul este elaborat de Banca Mondială în cadrul proiectului SIPOCA 136

Mai multe detalii aflați aici: https://tinyurl.com/yxwt5t2g