Diana Moruzea este noul director al Posta Romana Broker de Asigurare; Noi decizii ale ASF

În cadrul ședinței de astăzi, 7 noiembrie 2018, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) a aprobat măsuri privind cadrul de funcționare a piețelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piață de capital și pensii private, printre care:

A) Reglementare

Proiectul Regulamentului privind Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 10 zile);

Proiectul Normei privind abrogarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 32/2016 pentru aplicarea Orientărilor privind sistemele și controalele într-un mediu de tranzacționare automat pentru platformele de tranzacționare, firmele de investiții și autoritățile competente și pentru abrogarea unor dispuneri de măsuri ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 10 zile).

B) Supraveghere

Rezultatele controlului periodic efectuat la societatea Dexasig Broker de Asigurare S.R.L.;

Rezultatele controlului periodic efectuat la Citibank Europe PLC, Dublin – Sucursala București;

Rezultatele controlului periodic efectuat la Wood & Company Financial Services a.s. – Sucursala București;

Rezultatele controlului inopinat desfășurat la Willis Towers Watson România – Broker de Asigurare – Reasigurare S.R.L.;

Respingerea unei plângeri prealabile formulate împotriva unei decizii a ASF.

C) Autorizare

Numirea domnului Rafal Andrzej Mikusinski în calitate de membru în Consiliul de Administrație al Metropolitan Life Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.;

Numirea doamnei Monica-Diana Moruzea (in foto; sursa foto: xprimm.ro) în funcția de Conducător Executiv (Director general), la societatea Poșta Română Broker de Asigurare S.R.L.;

Emiterea Certificatului de Înregistrare a acțiunilor emise de Foraj Sonde S.A. Craiova în vederea majorării capitalului social;

Modificarea Prospectului schemei de pensii private pentru Fondul de Pensii Administrat Privat NN, administrat de NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.;

Modificarea Contractului de administrare a Fondului de Pensii Administrat Privat NN.