Eliminarea barierelor in calea comertului si facilitarea fluxurilor investitionale, printre temele puse in planul I de Romania la reuniunea OCDE

Secretarul de stat MEEMA Dan Dragoș Drăgan a participat la reuniunea la nivel ministerial a Consiliului Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) cu tema „Calea către o revenire puternică, rezilientă, ecologică și inclusivă”.

Reuniunea Consiliului OCDE a avut loc la data de 28 octombrie 2020, în format videoconferință. La reuniune au participat miniștri ai statelor membre OCDE, precum și reprezentanți ai statelor invitate și ai organizațiilor internaționale din domeniul comerțului și al investițiilor.

România a fost reprezentată de secretarul de stat MEEMA, Dan Dragoș Drăgan, și de directorul general al Direcției Generale Comerț Exterior Diana Alexandra Codău.

Agenda discuțiilor a vizat globalizarea și redresarea socio-economică, din perspectiva rolului comerțului internațional și al investițiilor, a întăririi lanțurilor valorice globale și a consolidării cooperării economice internaționale.

Cu această ocazie, delegații au prezentat prioritățile fiecărui stat pentru planurile naționale de relansare, precum și așteptările pe care le au referitoare la cooperarea internațională în sprijinul unei redresări puternice, reziliente, ecologice și inclusive. Totodată, aceștia au discutat rolul pe care OCDE îl poate avea în sprijinirea țărilor membre și a statelor partenere pentru depășirea crizelor curente, inclusiv în ceea ce privește politicile macroeconomice, crearea de locuri de muncă și protecția socială, comerțul și mediul investițional, precum și acțiunile necesare pentru o redresare verde.

De luat în seamă, în discursul său, secretarul de stat Dan Dragoș Drăgan a transmis delegațiilor prezente la reuniune mesajul domnului Virgil-Daniel Popescu, Ministrul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, cu privire la importanța cooperării internaționale, a eliminării barierelor în calea comerțului, a tranziției către o economiei sustenabilă și a facilitării fluxurilor investiționale. De asemenea, acesta a menționat domeniile prioritare de investiții ale Guvernului României prin Planul Național de Redresare și Reziliență, inclusiv infrastructura de transport, conectivitatea digitală și noile tehnologii, energia și tranziția ecologică, dezvoltarea urbană durabilă, sănătatea și protecția socială, educația și agricultura. Nu în ultimul rând, secretarul de stat a reiterat angajamentul ferm al României pentru aderarea la OCDE, subliniind totodată contribuția solidă a țării noastre la activitățile organizației și însușirea deplină a standardelor și valorilor OCDE.