FOCARE DE COVID -19 in centre de ingrijire si asistenta din Bucuresti

ALERTĂ:  Nu 5, nu 10, nu 20…, ci 75 de persoane- angajați sau beneficiari ai unor centre rezidențiale de îngrijire și asistență pentru persoane dependente au fost confirmate pozitiv cu COVID-19. Posibil… din pricina faptului că personalul nu a respectat cu maximă strictețe măsurile de protecție. Anunțul a fost făcut luni, 25 mai, de reprezentanții Direcției de Sănătate Publică (DSP) București.

Informare oficială din partea Direcției de Sănătate Publică București:

În urma acțiunii de control, au fost constatate următoarele:

Au fost identificate 75 de persoane (atât din rândul personalului angajat al centrului cât și din rândul beneficiarilor) confirmate pozitiv cu SARS-CoV-2.

Nu au fost instituite, de către personalul medico-sanitar și administrativ, toate măsurile care să prevină apariția sau răspândirea de boli transmisibile (neefectuarea dezinfecției terminale prin nebulizare, nu au fost stabilite spații special amenajate pentru echiparea/dezechiparea personalului angajat, nu au fost actualizate procedurile specifice).

Au fost recomandate următoarele măsuri:

1. Respectarea, în continuare, a măsurii de limitare a internărilor precum și interzicerea vizitelor aparținătorilor 2. Supravegherea zilnică, clinică și epidemiologică, atât a beneficiarilor din cămin cât și a personalului, cu monitorizarea temperaturii și a simptomtologiei, cu anunțarea telefonică imediată la DSPMB, cu repetarea exudatelor nazale și faringiene la apariția simptomelor.

3. Cohortarea, după testare, a suspecților în saloane/dormitoare și izolarea lor, până la aflarea rezultatului, când se va acționa conform metodologiei.

4. Intensificarea măsurilor de curățenie și dezinfecție precum și efectuarea curățeniei terminale/dezinfecției terminale, inclusiv prin nebulizare, atât în saloane/dormitoare cât și în spațiile comune.

5. Reinstruirea personalului cu privire la obligativitatea purtării echipamentului de protecție.

6. Actualizarea procedurilor specifice, în conformitate cu metodologia supravegherii infecției cu COVID-19

Pentru neinstituirea și neaplicarea de către personalul medico-sanitar și administrativ a măsurilor care să prevină apariția sau răspândirea de boli transmisibile, a fost aplicată amendă contravențională, persoanei responsabile, conform prevederilor HG nr. 857/2011, în valoare de 20.000 lei”.