FOTO-DOCUMENT: PRIMUL BULETIN DE BUCURESTI

S-a întâmplat în 8 decembrie 1865: Primul buletin de București.

S-a întâmplat în 8 decembrie 1865: Primul buletin de București. Mărturie de la „Biuroul Populației” până în zilele noastre.
Aflăm că la Arhivele Statului se găsește un document de referință- primul Buletin emis în București.
Documentul conține următorul text: „Principatele – Unite – Române, Bilet de legitimațiune. Bun pe un an. Numele și prenumele: Lucsita Petreasca, de caracter și ocupațiune văduvă. Locuința: mahalaua Silvestru. Etatea: 36 de ani. Dat la 8 decembrie 1865. Orice falsificațiune a biletului de legitimațiune se va pedepsi după legile penale, primatul comunei București: s.s. indescifrabil”.

S-a întâmplat în 8 decembrie 1865: Primul buletin de București.


Ulterior, odată cu înființarea Regatului, pe documentele de identitate avea să scrie „Regatul României” și „Buletin de Înscriere la Biuroul Populației”.(v. Foto2)

sursa foto: Nicolae Uszkai