IN LUCRU: Stategia Nationala de Reducere a Riscului Seismic

MLPDA cu sprijinul Băncii Mondiale și în parteneriat cu INCD Urban-Incerc București, elaborează Strategia Națională de Reducere a Riscului Seismic.

Concret, în procesul de elaborare a strategiei, s-a conturat un cadru preliminar privind obiectivele, direcțiile de acțiune și indicatorii propuși pentru implementare.

În perioada 13-22 octombrie 2020, se vor organiza online o serie de sesiuni de consultare cu ministerele de resort care dețin și gestionează clădiri de importanță strategică (infrastructură pentru intervenții în situații de urgență, infrastructură de sănătate, educație, clădiri de patrimoniu) și a altor factori interesați. Scopul întâlnirilor de consultare este de a prezenta direcțiile de acțiune propuse prin strategie și de a identifica necesitățile fiecărei autorități în parte.