ISTORIA si GEOGRAFIA raman la locul lor in programa scolara!

OFICIAL: Disciplinele Istorie și Geografie NU se desființează sau comasează sub denumirea de „Studii sociale”, aceasta fiind o disciplină distinctă.

Dupăce în ulimele zile în spațiul media dar și pe conturile de socilaizare ale multora s-a „inflamat” vestea că urmează ca, la inițiativa Ministreului Educației și Cercetării disciplinele ISTORI și GEOGRAFIE să se „dilueze” în programele școlare, urmândsă fie cumva comasate sub denumirea de „Studii sociale”, cum era de așteptat, de altfel, ministerul în cauză vine cu explicații astfel încât să se facă lumină în această chestiune care, la urma urmei ține de gradul de cultură al generațiilor de acum și de mâine.

„Disciplina „Studii sociale” este predată la clasele a XII-a din cadrul Filierei teoretice, profilul umanist, specializarea Științe Sociale, precum și la clasele a XII-a din cadrul Filierei vocaționale, profilul militar (M.A.I.), specializarea Științe Sociale, conform programei aprobate prin ordinul de ministru nr. 5.959/22.12.2006.

Disciplina „Studii sociale” intră în categoria disciplinelor Socio-Umane în învățământul preuniversitar, alături de Gândire critică și Drepturile copilului, Educație interculturală, Educație pentru cetățenie democratică, Logică și argumentare, Filosofie, Sociologie, Psihologie și este predată de absolvenți cu diplomă ai învățământului superior de lungă durată sau absolvenți cu diplomă ai ciclului I și II de studii universitare în domeniile Filosofie, Sociologie, Asistență Socială, Psihologie, Pedagogie, Științe ale Educației, Științe Politice, Științe ale Comunicării, Drept, Științe Administrative, Relații Internaționale și Studii Europene etc.

Disciplinele care se predau în învățământul preuniversitar sunt stabilite în planurile-cadru și se aprobă prin ordin al ministrului”.

Potrivit anunțului oficial transmis de Ministreul Educțaiei și Cercetării, în planurile-cadru de învățământ în vigoare se regăsesc în continuare distinct atât disciplinele Socio-Umane, care includ și disciplina „Studii sociale”, precum și disciplinele „Istorie” și „Geografie”.

Istoria și Geografia trebuie, într-adevăr, să rămână la LOC DE CINSTE în educația copiilor și tinerilor. Trebuie să insufle fiecărui copil, fiecărui adolescent, sentimentul de apartenență la neam, bucuria de a trăi într-un spațiu istoric și geografic care a pus temeliile civilizației (vezi descoperirile extraordinare de la Tărtăria, din Apuseni, de șa Cucuteni), într-un loc ce își merită pe deplin supra-numele de „gură de rai”.