LEGEA privind Cautarea Persoanelor Disparute, discutata joi, in sedinta de Guvern

Primul subiect care va fi inclus pe Ordinea de Zi a Ședinței de Guvern de joi, 8 august este LEGEA privind căutarea persoanelor dispărute.

Primul subiect care va fi inclus pe Ordinea de Zi a Ședinței de Guvern de joi, 8 august este LEGEA privind căutarea persoanelor dispărute.

Primul subiect care va fi inclus pe Ordinea de Zi a Ședinței de Guvern de joi, 8 august este LEGEA privind căutarea persoanelor dispărute.

Asta după subiectul crimelor de la Caracal care a scos în evidență grave lacune procedurale și nu numai și care a confirmat că încă sunt probleme grave în diverse domenii care țin de sistemele de urgență și în activitatea autorităților.
Prezenta lege reglementează cadrul legal privind căutarea persoanelor dispărute, ca activitate specifică de prevenire a infracțiunilor, precum și de menținere și asigurare a ordinii și siguranței publice, realizată în scopul găsirii acestor persoane și, după caz, prevenirii unui pericol asupra vieții, integrității corporale sau sănătății lor.
(2) Prezenta lege nu se aplică pentru:
a) identificarea, căutarea, localizarea și prinderea unei persoane date în urmărire, potrivit Codului de procedură penală, în scopul aducerii acesteia în fața organelor judiciare ori punerii în executare a anumitor hotărâri judecătorești;
b) găsirea unei persoane pentru a participa la o procedură în fața unei autorități sau pentru a-și îndeplini obligații civile.
Persoane dispărute aflate într-o situație de vulnerabilitate. Ce prevede actul normativ?
Art. 3. – (1) În înțelesul prezentei legi, este considerat(ă) că se află într-o situație de vulnerabilitate: a) persoana cu privire la care există date și informații că este victima unor infracțiuni contra vieții, de lipsire de libertate în mod ilegal, de trafic și exploatare a persoanelor vulnerabile sau a unei infracțiuni contra libertății și integrității sexuale; b) minorul, indiferent de vârstă, cu privire la care există date și informații că se află în compania unor persoane care îi pot pune în pericol integritatea corporală, sănătatea sau viața; c) minorul care, la data dispariției, nu a împlinit vârsta de 14 ani; d) persoana cu privire la care există date și informații că se află în mediu ostil; e) persoana cunoscută cu un comportament suicidal sau cea cu privire la care există date și informații că planifică să se sinucidă; f) persoana cu o boală psihică, dizabilitate intelectuală ori handicap fizic grav, precum și cea care suferă de tulburări medicale privind orientarea temporo-spațială; g) persoana care, la data dispariției, urma un tratament medical a cărui întrerupere îi pune în pericol integritatea corporală, sănătatea sau viața; h) persoana pusă sub interdicție judecătorească, potrivit art. 164 din Codul civil. (2) În raport de circumstanțele particulare ale persoanei dispărute, în special a comportamentului său obișnuit, ori ale contextului dispariției, pot fi considerate ca fiind întro situație de vulnerabilitate și alte persoane dispărute decât cele aflate într-una din categoriile prevăzute la alin. (1).
Detalii aici: sgg.gov.ro