Mesajul Ministrul Educatiei si cercetarii cu ocazia Zilei Internationale a profesorului de Limba Franceza – 28 noiembrie 2019

În 1775, franceza este predată în prima școală românească, Școala Odebeanu din Craiova, cunoscută după 1822 și sub denumirea de Școala Domnească.

«Limbă a culturii și civilizației, limba franceză începe să fie învățată și vorbită în România încă de la sfârșitul secolului al XVIII-lea, atunci când numeroși emigranți ai Revoluției Franceze au venit în Principatele Române. În 1775, franceza este predată în prima școală românească, Școala Odebeanu din Craiova, cunoscută după 1822 și sub denumirea de Școala Domnească.
Studiul limbii franceze devine obligatoriu în toate școlile începând din 1918, după Marea Unire, dar din lipsa manualelor de limbă franceză, se învăța după manuale imprimate în Franța. Un inconvenient se transformă în factor de evoluție, căci ne permite, încă de la început, situarea la nivel european în domeniul metodelor și procedeelor folosite în predarea-învățarea limbii franceze.
În ceea ce privește metodele de învățământ, începând cu secolul al XX-lea, profesorii au adoptat o poziție intermediară între metoda gramaticală și metoda directă. Didactica modernă solicită profesorului un stil deschis către comunicare-învățare, care să ajute elevul să-și dezvolte inteligența, creativitatea, deprinderile, să-și formeze o cultură generală solidă și un comportament social bazat pe valori morale.
Din perspectiva învățământului formativ, rolul profesorului de limba franceză este de a selecționa și organiza informația din punct de vedere didactic pentru a o transmite într-o manieră clară și argumentată, de a explica, de a crea situații de învățare, de a evalua rezultatele, de a stabili cauzele insuccesului și a-l ajuta pe elev să le evite, de a utiliza în mod constructiv metode și procedee de învățare activ-participative, colaborative și socio-lingvistice tradiționale și moderne. Profesorul de limba franceză este un actor important, un facilitator în transmiterea cunoștințelor de cultură și civilizație. Rolul lui nu este numai de a transmite cunoștințe, ci de a-i face conștienți pe elevi de importanța acestora, de a-i responsabiliza, de a-i ajuta să analizeze, să realizeze conexiuni, rolul lui este de a explica, de a demonstra, de a ghida comunicativ-acțional în scopul favorizării învățării, în scopul creării unei autonomii care să permită reutilizarea informațiilor în contexte noi, construind astfel competențele de comunicare. Misiunea profesorului este de a oferi elevilor un mediu de învățare propice care să încurajeze motivația, încrederea în sine, curiozitatea și dorința de a învăța responsabil prin dinamism, inventivitate și exigență.
Comunicarea în limba franceză contribuie într-o manieră importantă la protejarea diversității lingvistice mondiale, evitând generalizarea exclusivă la o singură limbă într-o lume globalizată. Învățarea limbii franceze facilitează cunoașterea unei noi culturi, a unui mod de viață, a unor modalități de a gândi, deschide căi de comunicare între civilizații, tradiții și culturi.
Promovarea limbii franceze și a culturii țărilor francofone constituie scopul intrinsec al profesorului de limba franceză. Prin voi și datorită vouă, a profesorilor de limba franceză, elevii îndrăgesc tot ce e legat de spațiul francofon. Voi sunteți cei care, prin dragoste, susținere și toleranță, treziți copiilor și adolescenților curiozitatea și interesul față de o limbă străină, dar și convingerea necesității cunoașterii limbilor străine. Voi sunteți cei care, printr-o psihologie a succesului, prin creativitate și empatie, le dați  încredere și forță să învețe limba franceză și chiar să se bucure de reușitele atinse în acest sens.
Predarea – învățarea limbii franceze înseamnă nu numai accederea la un mijloc de comunicare, ci un mod  de viață, este o călătorie fascinantă în epoca lui Voltaire sau a lui Houellebecq, în casele lui Balzac sau ale lui Proust, în peisajele lui Renoir sau în portretele realizate de grafitiştii moderni, o incursiune într-o lume mereu nouă, care debordează de știință, de cultură, de fantezie și mister, o simfonie a gândurilor și a simțurilor, iar învățarea acesteia constituie recunoașterea frumuseții și a valorilor sale.
Dragostea pentru această limbă ne reunește astăzi, iar cunoașterea ei înseamnă împlinire personală și culturală.
Vă felicit pentru cǎ aţi ales sǎ educaţi generaţii de-a rândul sub semnul respectului pentru limba francezǎ!
Vă urez un sincer LA MULŢI ANI și cât mai multe împliniri pe plan profesional!»
Mesajul a fost transmis vineri de Monica Cristina Anisie-Ministrul Educației și Cercetării.

În 1775, franceza este predată în prima școală românească, Școala Odebeanu din Craiova, cunoscută după 1822 și sub denumirea de Școala Domnească.