MFP: Deficitul bugetar pe primul trimestru al anului 2019 este de 0,5% din PIB

MFP: Execuția bugetului general consolidat conform metodologiei naționale la finele trimestrului I al anului 2019 a prezentat un deficit de 0,5% din PIB-ul anual.

Referitor la un recent comunicat din partea EUROSTAT privind deficitul bugetar în trimestrul I al anului 2019 pentru România, Ministerul Finațelor consideră necesar să aducă mai multe clarificări.
„Diferența dintre soldurile menționate în comunicatul EUROSTAT și datele publicate lunar pe site-ul MFP, provine atât din metodologia de calcul, sistemul european de conturi (SEC) utilizând metoda pe angajamente, cât și din impactul generat conform metodologiei de calcul a deficitelor trimestriale ajustate sezonier, lucru de altfel menționat și în comunicatul EUROSTAT.
Este important de precizat faptul că valoarea comunicată de EUROSTAT, de 4,5% din PIB trimestrial, este calculată pe baza soldului ESA ajustat sezonier, prin raportare la valoarea trimestrială a PIB.
Aceasta reflectă componenta de trend a deficitului bugetar înregistrat în trimestrele anterioare, și raportată la nivelul PIB din trimestrul I, trimestru în care PIB înregistrează de obicei o valoare nominală mai redusă decât în celelalte trimestre ale anului.
Astfel, execuția bugetului general consolidat conform metodologiei naționale la finele trimestrului I al anului 2019 a prezentat un deficit de 0,5% din PIB-ul anual.
De asemenea, în datele publicate de EUROSTAT se observă că același indicator a înregistrat un maxim de 3,6% din PIB în trimestrul I din anul 2018, în condițiile în care deficitul pe întregul an a fost de 3% din PIB. Așadar, datele trimestriale publicate de EUROSTAT nu sunt de natură a explica valorile anuale. Este de așteptat o ajustare sezonieră pentru următoarele trimestrele din 2019, astfel încât să se ajungă pe întregul an la valoarea de sub 3% din PIB a deficitului bugetar”, au transmis reprezentanții MFP.

Foto: Wall-Street.ro

MFP: Execuția bugetului general consolidat conform metodologiei naționale la finele trimestrului I al anului 2019 a prezentat un deficit de 0,5% din PIB-ul anual.