Ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, a aprobat un Ordin care asigura continuitatea unui segment energetic deosebit de important pentru Romania

Transferul de competențe între Autoritatea de Reglementare în domeniul Energiei și Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, în absența unor norme tranzitorii pentru aplicarea prevederilor Ordonanței de Urgență nr.1/2020, a condus la un blocaj inițial în segmentul auditorilor energetici persoane fizice și juridice, managerilor energetici și al societăților prestatoare de servicii energetice, constând în imposibilitatea asigurării continuității activităților de atestare/autorizare.

Potrivit analiștilor din domeniu, efecte similare s-au constatat cu privire la îndeplinirea obligației de raportare a operatorilor economici în vederea elaborării Raportului anual privind progresul înregistrat în îndeplinirea obiectivelor naţionale de eficienţă energetică și informarea Comisiei Europene.

Acest segment din energie este extrem de important, în contextul angajamentelor României față de Comisia Europeană de a respectă țintele de țară din PNIESC, eficiența energetică fiind unul dintre  pilonii principali.

MEEMA a depus eforturi și a mobilizat resurse proprii, pentru consolidarea cadrului general al acestui segment. Astfel, pe data de 14 mai Ministrul MEEMA a aprobat ordinul  (nr.1726/14.05.2020) privind măsuri tranzitorii în vederea asigurării continuităţii sistemului de autorizare a auditorilor energetici persoane fizice şi juridice, atestare a managerilor energetici şi autorizarea societăţilor prestatoare de servicii energetice, care asigură continuitatea activității categoriilor profesionle manageri și auditori energetici, până la apariția noului cadru organizatoric.

De asemenea, acesta autorizează Centrul de Pregătire pentru Personalul din Industrie (CPPI) – Buşteni, instituție publică aflată în subordinea Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, care împreună cu cele mai reprezentative asociații prefesionale din domeniu vor asigura suportul logistic și activitatea de instruire prin cursuri de formare profesională/atestare/autorizare și prelungire a valabilității licențelor  segmentelor respective, necesare pentru desfășurarea activității acestora. În acest sens, se elaborează Regulamentul de atestare tehnico-profesională a managerilor energetici, precum şi de autorizare  a auditorilor energetici persoane fizice şi juridice şi autorizare a societăţilor prestatoare de servicii energetice, care urmează a fi puse în dezbatere publică începând cu 25 mai a.c.

MEEMA se va asigura că aceste categorii profesionale vor avea acces la o curriculă de perfecționare la standarde  ridicate, în centre universitare sau regionale de pregătire, susținută de cadre didactice cu notorietate în domeniu.