MLPDA: Au fost semnate 26 de contracte pentru lucrari de investitii in sistemele de termoficare

ANUNȚ OFICIAL: Au fost semnate contractele pentru cofinanţarea lucrărilor de investiţii în modernizarea, reabilitarea şi retehnologizarea sistemelor de alimentare cu energie termică.
Astfel, 26 de contracte pentru lucrări de investiţii în sistemele de termoficare vor fi cofinanțate din bugetul 
#MLPDA cu suma totală de 112,5 milioane lei. Potrivit informațiilor d ela minsiter, din total, suma de 75,3 milioane lei este angajată pentru anul 2020.
Obiectivele Programului
Termoficare constau în creşterea eficienţei energetice şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

La nivelul #MLPDA se derulează Programul Termoficare aprobat prin OUG 53/2019 privind aprobarea Programului multianual de finanțare a investițiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea și extinderea sau înființarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităților, care se implementează în perioada 2019-2027.
Finanţarea Programului Termoficare se realizează din următoarele surse:

a) sume din transferuri de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei;
b) sume din transferuri din bugetul Fondului pentru mediu, prin bugetul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei;
c) sume din bugetele locale.

Cota de cofinanţare din bugetul MLPDA este de maximum 85% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului, iar contribuția de la bugetul local va fi de minimum 15%.