MLPDA propune completari pentru contractele incheiate prin PNDL – etapa I

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației va propune, în primă lectură, în ședința de Guvern care va avea loc vineri, 4 decembrie, proiectul de Ordonanță de Urgență pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală și pentru instituirea unor măsuri pentru derularea Programului național de dezvoltare locală etapa I.

Proiectul actului normativ propune crearea unui mecanism de implementare flexibil, predictibil și ușor de gestionat privind transferul sumelor cuvenite de la bugetul de stat în baza contractelor de finanțare multianuale încheiate cu MLPDA.

Totodată, inițierea prezentei ordonanțe de urgență este imperios necesară pentru a oferi posibilitatea prelungirii contractelor de finanțare încheiate prin PNDL etapa I (2015-2020) și (2016-2021) cu încă doi ani, prin derogare de la prevederile legale în vigoare.

Concret, prin mecanismul propus pentru decontare, se asigură beneficiarilor posibilitatea gestionării contractelor de achiziții publice atribuite pentru realizarea obiectivelor de investiții finanțate prin program, în acord cu fondurile aflate la dispoziția acestora în orice moment, fără a se mai institui condiționarea finanțării acestora de sumele reprezentând credite bugetare aprobate prin legile bugetare anuale în bugetul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației.

*** Prezentul proiect propune următoarele:

toate solicitările de transfer al sumelor necesare pentru decontarea bunurilor/ serviciilor/lucrărilor executate care se înregistrează la Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației până la data de 30 noiembrie a fiecărui an, în perioada de derulare a contractelor de finanțare, se transferă beneficiarilor până la sfârșitul anului bugetar în care au fost înregistrate;

se acordă beneficiarilor posibilitatea efectuării plății bunurilor achiziționate/ serviciilor prestate/lucrărilor executate din surse proprii sau din alte surse legal constituite în orice moment, în cursul unui an bugetar, cu recuperarea acestora.

IMPORTANT: Beneficiarii PNDL – etapa I răspund de modul de calcul al sumelor solicitate a fi suplimentate, precum și de modul de utilizare a sumelor alocate de la bugetul de stat prin program, potrivit destinației pentru care au fost alocate.

Proiectul actului normativ poate fi consultat aici: https://bit.ly/3g3tYjg