Monitorizarea reziduurilor de pesticide din legume, fructe si cereale provenite din productia interna. Statistici 2019: Intr-un singur caz s-au identificat reziduuri cu valori mai mari decat limitele maxime admise

La Laboratorul pentru Controlul Reziduurilor de Pesticide în Plante și Produse Vegetale din București s-au analizat 419 probe de tomate.

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Laboratoarele pentru Controlul Reziduurilor de Pesticide în Plante și Produse Vegetale ale Autorității Naționale Fitosanitare, monitorizează anual reziduurile de pesticide din fructe, legume și cereale provenite din producția internă.

Conform ultimului Raport privind Planul Național de Monitorizare a Reziduurilor de Pesticide din Fructe, Legume și Cereale, în anul 2019, la Laboratorul pentru Controlul Reziduurilor de Pesticide în Plante și Produse Vegetale din București s-au analizat 419 probe de tomate (412 probe tomate din cadrul Programului guvernamental de sprijin pentru tomate în spații protejate), din care în 227 de probe (54%) nu au fost găsite reziduuri de pesticide, iar în 192 de probe valorile reziduurilor au fost mai mici decât limitele maxime admise stabilite prin Regulamentul (CE) nr.396 din 2005 și nu au prezentat nici un risc pentru sănătatea consumatorilor. Potrivit informațiilor oficiale, într-o singură probă de tomate s-au identificat reziduuri cu valori mai mari decât limitele maxime admise, aceste tomate fiind retrase de la comercializare; în acest caz s-au luat toate măsurile prevăzute de legislație.

În cadrul Laboratorului Regional pentru Controlul Reziduurilor de Pesticide în Plante și Produse Vegetale Mureș, în anul 2019, au fost analizate 256 de probe de tomate, din care în 175 de probe (68,36%) nu au fost găsite reziduuri de pesticide, iar în 81 probe (31,64%) valorile reziduurilor au fost mai mici decât limitele maxime admise stabilite prin Regulamentul (CE) nr.396 din 2005 și nu au prezentat nici un risc pentru sănătatea consumatorilor.

IMPORTANT: În anul 2020, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale va continua programul de susținere  a tomatelor în spații protejate și, pentru a crește și mai mult încrederea consumatorului în produsele provenite de la producătorii autohtoni, a fost introdusă obligativitatea depunerii de către beneficiari la direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București, a copiei Registrului de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor, completat la zi și verificat de Oficiul Fitosanitar Județean din cadrul Autorității Naționale Fitosanitare. 

Autoritatea Națională Fitosanitară anunță că se va implica prin acțiuni de instruire cu privire la respectarea modului de utilizare a produselor de protecție a plantelor în tratamentele fitosanitare, va verifica registrele de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor și va monitoriza în continuare reziduurile de pesticide din legume, fructe și cereale.

La Laboratorul pentru Controlul Reziduurilor de Pesticide în Plante și Produse Vegetale din București s-au analizat 419 probe de tomate.