MTS: Cererile de acord pentru finantarea proiectelor in cadrul Programului „gROwth – Investim in copii, investim in viitor” pot fi depuse de joi, 2 mai

Începând cu 2 mai 2019, pot fi depuse cererile de finanțare pentru construirea, amenajarea și dotarea a 1000 de grădinițe cu profil sportiv. 

Oficial: Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză anunţă deschiderea sesiunii 2019 pentru depunerea Formularelor de cerere de acord pentru finanțare în baza Hotărârii nr.239/2019 pentru instituirea unei scheme de ajutor de minimis privind programul guvernamental „gROwth – Investim în copii, investim în viitor”, începând cu data de 2 mai 2019, ora 10.00.
Începând cu 2 mai 2019, pot fi depuse cererile de finanțare pentru construirea, amenajarea și dotarea a 1000 de grădinițe cu profil sportiv. 
Este vorba despre Programul guvernamental “gROwth – investim în copii, investim în viitor”, care beneficiază de o schemă de ajutor de minimis și care se va derula până la 31 decembrie 2020, cu o alocare multianuală de 2,35 miliarde lei. (500 de milioane de euro)
Concret, au acces la finanțare persoane juridice de drept privat, inclusiv organizaţii neguvernamentale, asociaţii, fundaţii, federaţii și cluburi sportive.

IMPORTANT: Sprijinul constă atât în acordarea unui ajutor de minimis de până la 500.000 euro din cheltuielile eligibile, cât și în garantarea creditelor de către stat în procent de maximum 50%.
Este un proiect complex, cu beneficii economice, dar și sociale, pentru că vom crea condiții astfel încât să încurajăm accesul copiilor în grădinițe concomitent cu practicarea sportului.
Toate informaţiile privind condiţiile care trebuie îndeplinite în vederea obţinerii finanţării se regăsesc la secţiunea „gROwth – Investim în copii, investim în viitor” pe pagina de internet a Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză (www.cnp.ro).
Potrivit oficilailor din cadrul Ministerului tineretului și Sportului, formularele de cerere de acord pentru finanţare depuse până în prezent vor trebui retransmise conform normelor metodologice aflate pe site-ul CNSP.
Orice întrebări, sesizări şi solicitări de clarificări referitoare la prevederile acestui instrument de sprijin pot fi adresate prin intermediul poştei electronice, la adresa de email: growth@cnp.ro.
Mai multe detalii sunt disponibile aici http://www.cnp.ro/ro/programulgrowth

Începând cu 2 mai 2019, pot fi depuse cererile de finanțare pentru construirea, amenajarea și dotarea a 1000 de grădinițe cu profil sportiv.