OFICIAL: PREMIERA pentru invatamantul universitar din Romania- locurile la Masterul Didactic, ocupate integral

8 universități pilotează, în anul universitar 2020-2021, pentru prima dată în România, programe de studii universitare de master didactic, la forma de învățământ cu frecvență.

Față de această inițiativă, tinerii care doresc să îmbrățișeze o carieră didactică au manifestat un deosebit interes, fiind ocupate toate locurile din planul de școlarizare.

IMPORTANT: Cele opt instituții de învățământ superior care organizează programe de master didactic, pe locuri subvenționate de la bugetul de stat, în anul universitar 2020-2021, precum și domeniile aferente sunt:

  • Universitatea Politehnică din București – specializări: Inginerie mecanică, Inginerie și management;
  • Universitatea din București – specializări: Chimie, Biologie, Geografie, Limba și Literatura Română, Limba și Literatura Germană;
  • Academia de Studii Economice din București – specializări: Economie;
  • Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași – specializări:  Educație fizică și sport, Teologie Ortodoxă, Biologie și Geografie;
  • Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca – specializări: în Limba Română – Informatică, Chimie și Istorie, în limba maghiară – Matematică, Informatică, Chimie și Istorie;
  • Universitatea „Ovidius” din Constanța – specializări: Științe inginerești aplicate, Administrarea afacerilor, Psihologie și Biologie;
  • Universitatea din Craiova – specializări: Informatică, Calculatoare și tehnologia informației, Chimie și Biologie;
  • Universitatea de Vest din Timișoara – specializări: Fizică, Educație fizică și sport, Chimie, Biologie și Geografie.

ATENȚIE: Masterul didactic este un program de formare inițială pentru cariera didactică, prevăzut încă de la adoptarea Legii nr. 1/2011 (Legea educației naționale), dar care a fost implementat pentru prima dată de Monica Anisie, ministrul educației și cercetării, prin ordinul de înființare și organizare semnat în luna iunie a acestui an.

Așa cum precizează surse din cadrul ministerului de resort, programul are o durată de doi ani și se adresează absolvenților cu diplomă de licență sau echivalentă, interesați să dezvolte o carieră didactică. Aceștia s-au putut înscrie la un program de master didactic din același domeniu fundamental, corespunzător specializării dobândite prin studiile de licență.

În baza ordinului menționat anterior, trei instituții de învățământ – Universitatea Politehnică București (specializări: Inginerie mecanică și Inginerie și management), Academia de Studii Economice din București (specializări: Administrarea afacerilor, Economie, Contabilitate, Informatică economică)  și Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca (specializări: Matematică și Informatică – în limba maghiară și Informatică și Chimie – în limba română) – au oferit candidaților și posibilitatea de a opta pentru obținerea dublei specializări, aleasă tot din domeniul fundamental aferent domeniului înscris pe diploma de licență sau echivalentă a acestora.

În condițiile dublei specializări, absolventul va prezenta o singură lucrare de disertație care vizează, la nivelul ipotezei formulate, ambele specializări. Absolventul primește o singură diplomă, care atestă competențele didactice și pentru cea de-a doua specializare și care îi conferă dreptul de a preda respectivele discipline de studiu.

Conform legii, universitățile pot organiza aceste programe de studii universitare de master didactic prin parteneriate între departamentele/facultățile de profil și structurile instituționale (departamente/facultăți) cu profil psihopedagogic.