Pentru ca virusul a tulburat totul: Declaratia Comitetului European de Dialog Social pentru Administratia Publica Centrala (SDC CGA) privind pandemia Covid-19 si urmarile acesteia

A fost elaborată Declarația Comitetului European de Dialog Social pentru Administraţia Publică Centrală (SDC CGA) privind pandemia Covid-19 și urmările acesteia: investiții în sectorul public şi în cel personal.

Pandemia Covid-19 are, categoric un uriaș cost uman, social și economic imens. Practic, fără precedent la nivelul Uniunii Europene.

Spicuiri din DECLARAȚIE:

„Ca parteneri sociali pentru administrațiile publice centrale, ne exprimăm de la bun început recunoștința față de angajamentul și performanța uluitoare ale angajaților statului din prima linie, precum şi faţă de aceia care și-au desfăşurat activitatea on-line, care îndeplinesc sarcini suplimentare, esențiale pentru serviciul public, asociate cu pandemia. Subliniem necesitatea de a investi în continuare în personalul din sectorul public. Protecția lucrătorilor care interacţionează cu publicul şi care sunt mai expuşi la infecția cu coronavirus ar trebui să reprezinte o prioritate în faţa altor preocupări imediate. Când faza acută a pandemiei se va termina, prioritatea trebuie să rămână prevenirea celui de-al doilea val, prin neutralizarea riscului privind sănătatea tuturor lucrătorilor și a persoanele aflate în îngrijirea lor precum și a societăţii în general, astfel încât activitățile sociale şi economice durabile să poată fi reluate în siguranţă.

Pandemia a evidenţiat valoarea neprețuită a serviciilor publice și rolul esenţial al unui stat democratic al bunăstării, care:

*protejează toți cetățenii și lucrătorii și susţine drepturile și libertățile fundamentale ale omului, atunci şi acolo unde acestea au fost restricţionate urmare a reglementărilor impuse de situaţia de urgenţă, iar acest lucru trebuie justificat, proporțional, temporar și supus analizei publice;

*administrează, finanțează și asigură continuitatea tuturor serviciilor publice, care sunt esențiale pentru o societate echitabilă, nu doar pe cele de asistență medicală, dar și serviciile sociale, protecție civilă, educație, închisori, gestionarea deșeurilor, utilități; acest lucru este posibil când abordarea de ansamblu a guvernului are la bază consultarea cu partenerii sociali și societatea civilă;

*sprijină lucrătorii concediați sau pe cei ale căror locuri de muncă sunt amenințate;

*este pregătit să răspundă la o astfel de criză sanitară prin anticiparea unui nivel suficient de personal; prin furnizarea și producerea de echipamente medicale și de protecție personală; prin testare și prin măsuri de izolare; prin adaptarea spațiilor de muncă și sprijinirea telemuncii, punând sănătatea și securitatea muncii în fruntea sănătății publice;

*să prevină inegalitățile, nu exclusiv prin asigurarea accesului tuturor cetăţenilor la servicii medicale publice de calitate, servicii sociale și locuințe decente, indiferent de statutul social, gen, etnie sau statutul de migrant;

*să întărească un climat de încredere, să protejeze lucrătorii și să asigure dialogul social și drepturile sindicatelor, 2 / 3 Operator de date cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016.

Luând în considerare că restricţiile sunt ridicate treptat, și în vederea asigurării unei recuperări sigure și prevenirii unor noi valuri ale pandemiei, (re) afirmăm:

* importanța unei concentrări mai mari asupra sănătății și securității la locul de muncă și asupra inegalităților, ca parte integrantă a sănătății publice și a răspunsurilor eficiente la situațiile de urgență în sănătate, precum și a efortului susținut din partea guvernelor de a suprima, controla și preveni virusul mortal;

* necesitatea menținerii în centrul atenţiei a recunoașterii rolului vital pe care sectorul public îl are în abordarea unei pandemii, în vederea unei recuperări corecte a tuturor și a coordonării UE prin intermediul Semestrului European; departe de a fi o piedică, a fost încă o dată bine testat rolul important pe care administrația publică îl are în susținerea guvernelor, a cetățenilor și a afacerilor;

* că o administrație publică este constituită din angajații săi, a căror activitate și dedicare pentru interesul general trebuie să fie susținute, mai bine evaluate și extinse;

* cî rezervele și „consolidarea capacității de rezervă” reprezintă cea mai bună prevenire și răspuns la o criză sanitară;

* că angajații din sectorul public trebuie valorizaţi ca parte a relansării economice și că, în consecință, investițiile publice în sectorul public și personalul său vor fi esențiale pentru a reduce inegalitățile și șomajul și pentru o redresare economică, socială, ecologică;

* legat de cele de mai sus, importanța sustenabilităţii fiscale pentru un stat democratic al bunăstării în bună funcționare;

* că cea mai bună modalitate de a proteja cetățenii în instituțiile publice, închise sau deschise, nu doar pe cei aflaţi într-o situație vulnerabilă, este de a-i proteja pe angajații și funcționarii publici cu care intră în contact; prin urmare, acești lucrători trebuie să reprezinte o prioritate în ceea ce privește echipamentul de protecție, programele de testare Covid-19, timpul de muncă adaptat și echilibrul muncă/ viață, evitând, în măsura maximă posibilă, orele suplimentare, care reprezintă un factor important de risc pentru sănătate;

* valoarea dovedită a dialogului social și/ sau a negocierilor colective, inclusiv în ceea ce privește măsurile de securitate și sănătate în muncă, cât și a informărilor regulate, faptice, clare și a consultărilor la timp cu personalul și cu reprezentanții sindicali pentru a-i proteja pe angajații expuși și pe funcționarii publici;

* responsabilitatea partenerilor sociali de a se asigura că toate măsurile de prevenire a riscurilor pentru sănătate sunt luate și menținute în timp, prin consultarea strânsă a personalului și a reprezentanților sindicali, precum și a medicilor, înainte de instaurarea unor măsuri de relaxare sau încetare a carantinei pentru reluarea treptată a activităţilor;

* obligația angajatorului de a se asigura că toți lucrătorii se simt și sunt în siguranță și protejați pentru a continua sau a reveni la muncă; o atenție importantă trebuie acordată timpului de lucru la distanţă, şi pentru a evita riscul de supraîncărcare a asistenței medicale și a transportului public în cazul în care prea mulți oameni se întorc la muncă în același timp și pentru a găsi soluţii alternative, prin consultarea sau negocierea cu sindicatele;

* importanța salariilor mai echitabile, nu doar pentru cei cu venituri mici și cu riscuri mai mari pentru sănătate, precum și plata egală pentru muncă egală și transparență; 3 / 3 Operator de date cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016

* în contextul aprecierii binemeritate a lucrătorilor din sectorul public care și-au arătat dăruirea, rezistența și flexibilitatea în primele linii sau prin munca la distanţă pe perioada pandemiei, hotărârea noastră de a lucra împreună pentru a pune capăt tuturor excepţiilor nejustificate de la standardele sociale minime ale UE, în vederea asigurării unui tratament egal al tuturor lucrătorilor, în conformitate cu pilonul UE al drepturilor sociale;

* în consecință, cererea noastră adresată Comisiei Europene de a pune în aplicare, printr-o propunere legislativă, transmisă spre adoptare către Consiliu, acordul SDCCGA privind drepturile lucrătorilor la informare și consultare, nu doar în ceea ce privește restructurarea, care acum pare cu atât mai legitimă și mai relevantă – drepturile la informare și consultare ale reprezentanților lucrătorilor în perioadele de criză fiind mai importante ca niciodată;

* urgența de a trage concluzii din lecțiile învâțate, în consultare cu personalul și reprezentanții lor sindicali, din telemuncă și impactul instrumentelor digitale, ca parte a măsurilor de izolare, cu privire la sănătatea și securitatea în muncă, tipul activităţii, echilibrul muncă/ viață personală, accesul la internet și echipamente IT, precum și accesarea online a serviciilor oferite de administrațiile publice şi calitatea acestora;

* angajamentul nostru, în calitate de parteneri sociali la nivelul UE pentru administrațiile publice centrale/ federale, pentru protecția cetățenilor și a lucrătorilor, a valorilor sectorului public și a proiectului social și democratic al UE, care nu a fost niciodată mai valabil decât în prezent.