Peste 5.000 de candidati au obtinut definitivarea si dreptul de practica in invatamantul preuniversitar in sesiunea 2019 (rezultate finale)

Judeţul cu cea mai mare rată de promovare este Dâmbovița (87,06%), în timp ce rata de promovare cea mai scăzută s-a înregistrat în județul Călărași (57,14%).

Ministerul Educației a anunțat că procentul final de promovare la examenul naţional de definitivare în învăţământ (sesiunea 2019), după soluționarea contestațiilor, este 77,89% (ceea ce înseamnă o creștere cu 2,61%, comparativ cu rezultatele inițiale: 75,28%).
 Rata finală de reușită din 2018 a fost 79.59%.
Potrivit informațiilor oficiale, s-au depus 1.079 de contestaţii. Dintre contestatari, 169 au obținut medii peste 8 în urma soluţionării cererilor și, implicit, statutul de promovat. De asemenea, după reevaluarea lucrărilor contestate, 128 de candidați au primit nota 10 (126 în prima fază).
Astfel, din totalul de 6.485 de candidaţi cu note la proba scrisă, 5.051 de candidaţi au reușit să obțină, în final, medii mai mari sau egale cu 8 și au promovat examenul.
Reamintim că, după susținerea ultimei probe a examenului de definitivat din sesiunea 2019 – proba scrisă, dar înainte de înregistrarea/soluționarea contestațiilor, au fost declarați promovați 4.882 de candidaţi care au obținut medii între 8 şi 10. Pentru a fi declarat promovat, un candidat trebuie să obțină minimum media 8. Aceasta se calculează ca medie ponderată a notelor obținute la toate probele de examen.
Judeţul cu cea mai mare rată de promovare este Dâmbovița (87,06%), în timp ce rata de promovare cea mai scăzută s-a înregistrat în județul Călărași (57,14%). În capitală, procentul este de 85,96%.

Judeţul cu cea mai mare rată de promovare este Dâmbovița (87,06%), în timp ce rata de promovare cea mai scăzută s-a înregistrat în județul Călărași (57,14%).

Afişarea rezultatelor finale a avut loc luni, 5 august 2019, atât la centrele de examen, cât şi pe site-ul dedicat – definitivat.edu.ro. 
PRECIZARE: La acest examen au putut participa la proba scrisă candidații care au îndeplinit cumulativ următoarele condiţii: efectuarea unui stagiu de predare în specialitate de cel puţin un an, calificativul pentru anul şcolar în curs „Bine” sau „Foarte bine”, media aritmetică a notelor obținute la cele două inspecții la clasă și la evaluarea portofoliului profesional – minimum 8, dar note nu mai mici de 7 la fiecare din probele respective.
Cadrele didactice promovate dobândesc dreptul de practică în învăţământul preuniversitar, acesta fiind, de altfel, şi obiectivul acestui examen naţional. Prin dobândirea definitivării în învățământ, cadrul didactic depășește stadiul de debutant şi poate intra pe o rută de profesionalizare ascendentă, având dreptul de a deveni titular în sistemul de învățământ preuniversitar și de a participa ulterior la susținerea examenelor pentru obținerea gradelor didactice.