POR 2014-2020: MDRAP VA LANSA UN NOU APEL DE PROIECTE PENTRU MICROINTREPRINDERI

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) anunță că va lansa un nou apel de proiecte în cadrul priorității de investiții POR 2.1.A – Microîntreprinderi.

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) anunță că va lansa un nou apel de proiecte în cadrul priorității de investiții POR 2.1.A – Microîntreprinderi.
Conform calendarului estimativ, Ghidul specific ar putea fi publicat în site-ul programului, pe data de 6 mai 2019.
Proiectele vor putea fi depuse doar prin intermediul MySMIS, în perioada 8 iulie – 8 noiembrie 2019.
potrivit unui comunicat oficial, față de primul apel de proiecte, lansat în cadrul priorității de investiții 2.1.A – Microîntreprinderi în luna mai 2016, principalele modificări și actualizări urmăresc:
 Apelul va fi lansat doar pentru regiunile de dezvoltare în care alocarea financiară disponibilă permite acest lucru: Nord Est, Sud Est, Sud Vest Oltenia, Vest și Centru.
 Termenul de depunere a autorizației de construire, în etapa precontractuală, este de 90 de zile calendaristice.
 Au fost introduse prevederi privind păstrarea numărului mediu de salariați cel puțin la nivelul înregistrat în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare.
 Au fost actualizate referințele la anii fiscali relevanți pentru anumite criterii și paginile web.
 Au fost actualizate categoriile de cheltuieli eligibile, conform HG 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice.
 Cererea de finanțare va putea fi semnată în MySMIS, în cazul în care reprezentantul legal al solicitantului este un cetăţean străin nerezident.
 Grila de verificare a conformității administrative și a eligibilității cererii de finanțare a fost completată cu situațiile în care pot fi solicitate clarificări.
 Condițiile contractuale au fost actualizate, ca și cele precontractuale, prin eliminarea obligativității depunerii Avizului administratorului/ custodelui/ clasarea solicitării pentru intervenţiile care au loc într-o arie naturală protejată și a Avizului Natura 2000/ Clasarea notificării, după caz, conform prevederilor OUG 57/2007.

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) anunță că va lansa un nou apel de proiecte în cadrul priorității de investiții POR 2.1.A – Microîntreprinderi.