POSTA ELECTRONICA, principal mijloc de comunicare pentru tot ceea ce tine de solicitari, cereri, intrebari, depuneri de documente pe palierul Muncii si Protectiei Sociale

Guvernul a aprobat o Ordonanță de Urgență prin care a reglementat depunerea prin poșta electronică, sau prin alt mijloc electronic de comunicare, a cererilor, declaraţiilor şi documentelor doveditoare pentru solicitarea beneficiilor sociale, a drepturilor de asistenţă socială, a indemnizațiilor pentru șomaj și pentru acordarea măsurilor de stimulare a ocupării forței de muncă.

Violeta Alexandru, ministrul Muncii și Protecției Sociale a declarat: „ Aș dori ca instituțiile din coordonarea Ministerului să utilizeze comunicarea prin mijloace electronice ca fiind principalul vehicul de contact și de furnizare a serviciilor către cetățeni. Scopul pe care îl am este acela de a ajunge ca cei care ne solicită serviciile să facă un singur drum. Până la ridicarea actelor, toată comunicarea trebuie să se facă online: solicitări, cereri, întrebări se pot adresa prin e-mail, urmând ca reprezentanții instituțiilor să răspundă prin e-mail.”

Astfel, Ministerul Muncii și Protecției Sociale, precum și instituțiile din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea sa au obligația să inițieze comunicarea electronică în ceea ce privește cererile, declarațiile și documentele doveditoare pentru solicitarea beneficiilor și drepturilor de asistenţă socială, a indemnizațiilor pentru șomaj și pentru acordarea măsurilor de stimulare a ocupării forței de muncă.

IMPORTANT: În cazuri excepționale, determinate de identificarea unor inadvertenţe între informaţiile din documentele transmise şi cele din bazele de date ale altor instituţii sau de faptul că informaţiile din documentele transmise sunt incomplete, nu sunt lizibile sau pe baza acestora nu se poate determina îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate, instituțiile vor putea solicita prezentarea la sediu a persoanelor solicitante.