Premiera in ultimii 25 de ani: Plan Urbanistic Zonal in Sectorul 5

În premieră pentru ultimii 25 de ani, Sectorul 5 are, în sfârșit, un Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z ) Coordonator, care să reglementeze dinamica de urbanism și modul în care se dezvoltă această zonă a Bucureștiului. Beneficiile elaborării unei astfel de documentații vizează consacrarea Sectorului 5 drept cel având cel mai mare potențial de creștere administrativă și economică a Capitalei.

Astfel, principalele obiective socio-economice urmărite prin P.U.Z-ul coordonator al Sectorului 5 se împart în patru mari categorii după cum urmează:

Dotări publice;
Dezvoltarea infrastructurii edilitare;
Spații verzi;
Organizarea rețelei stradale și dezvoltarea infrastructurii, în vederea creșterii accesibilității la nivelul teritoriului analizat și limitrof, precum și îmbunătățirea mobilității urbane.
Prin toate aceste obiective se dorește valorificarea elementelor distinctive cu ajutorul cărora Sectorul 5 să își poată câștiga competitivitatea la nivelul orașului, dar și să țină cont de nevoile populației în vederea îmbunătățirii calității vieții acesteia.

În aria Sectorului 5, toate elementele distinctive cuprind o serie de trăsături particulare care au potențial de forțe generatoare a unei dezvoltări eficiente, durabile și dinamice.

Printre aceste zone se remarcă zona nordică – delimitată de Splaiul Independenței, de polii principali de acces către zona centrală, Calea 13 Septembrie, de zona Sebastian și de zona Progresul.

Obiectivele de utilitate publică țin seama de cele patru categorii pe care se focalizează dezvoltarea și administrarea teritoriului și pun accentul pe sănătate, dotări educaționale, dotări comerciale, dotări instituționale, dotări administrative, agreement, turism și petrecerea timpului liber.

Pentru atingerea acestor obiective, în cadrul sectorului s-au realizat o serie de documentații de urbanism de tip P.U.Z., care au avut o mare influență asupra teritoriului său. Dintre acestea menționăm următoarele:

U.Z. Tramă stradală și închidere inel median-zonă sud;
U.Z. Linie 5 Metrou Stație Eroilor 2/Cișmigiu;
U.Z. Diametrală Nord-Sud tronson II;
U.Z. Bd. Pieptănari, Strada Cladova, Strada Boldești, Strada. Ion Cornea- Platforma ROCAR.
Întocmirea Planului Urbanistic Zonal al Sectorului 5 reprezintă, așadar, cel mai important moment de clarificare al neconcordanțelor regionale, lărgind și clarificând trasee, străzi, bulevarde, intersecții, sensuri giratorii și pasaje subterane sau supraterane. Astfel, P.U.Z-ul Sectorului 5 va ordona, prin studiul de trafic și transport în comun, corelarea tramei stradale, creând posibilitatea întregirii, după mai bine de 25 de ani, a inelelor de circulație ale Bucureștiului pe raza Sectorului 5.

Cu alte cuvinte, va ține și atrage foarte mulți investitori în sector, va diminua procedurile de avizare la o treime din timp, va inventaria și ordona parcările și spațiile verzi, va aduce rute noi, majore, de trafic precum celelalte sectoare, va mări valorile proprietăților existente ale tuturor cetățenilor cu peste 30-35%.

Având la bază acest proces urbanistic și interesul comun al Academiei Române, Primăriei Sectorului 5 și a Municipiului București, terenul aflat în proximitatea Casei Oamenilor de Știință se va transforma într-un spațiu cultural deschis activităților educaționale și artistice în beneficiul cetățenilor Sectorului 5 și ai Capitalei, aducând un beneficiu și elevilor din sector ce au nevoie de un spațiu adecvat manifestărilor culturale și educaționale.

În acest mod se formează și pornește la drum „Cel mai mare Parc Central” de peste 60 ha, care include Parcul Pantheon realizat în scopul celebrării Centenarului Marii Uniri, Parcul Valorilor Românești în suprafață de 10 ha ce a plecat de la obiectivul comun de a promova meritele deosebite ale marilor personalități ale culturii care au contribuit la formarea națiunii romane, Catedrala Mântuirii Neamului, Palatul Parlamentului, Academia Română, Ministerul Apărării Naționale, împreună formând cel mai lung traseu de spatii verzi, de la Grădina Botanică până la Parcul Carol.

Aduce în plus tuturor cetățenilor din sector o ridicare a nivelului de trai și a calității vieții prin orice poate constitui progres și siguranță.

Alături de Planul Urbanistic Zonal al Sectorului 5, prin proiectul de dezvoltare urbană aferent tramei stradale închiderii inelului median-zonă sud, ce este situat într-o zonă liberă de construcții sau de orice dezvoltare urbană, având o suprafață de aproximativ 110h, se vor realiza:

– un cartier rezidențial de peste 14 .000 de unități locative;

– o maternitate și alte facilități de sănătate – 30.000 metrii pătrați;

– o sală polivalentă – 15.000 de locuri;

– un bazin olimpic de înot;

– un muzeu;

– un centru administrativ- 30.000 metri pătrați;

– unități de învățământ – 4 școli și 6 grădinițe;

– spații comerciale- 70.000 metri pătrați;

– spații verzi- 480.000 metri pătrați;

– o piață de 176.000 mp;

– o zonă pietonală de 37.000 de metri pătrați.

Astfel:

Bulevardul Centenarului este o parte importantă care va completa inelul median al centrului orașului București, fiind o prioritate și include mai mult de 6.800 de apartamente, o varietate de funcțiuni și mai mult de 100.000 de metri pătrați. Spațiul public adiacent bulevardului cuprinde zone de promenadă, activități diverse și pasaje subterane pietonale, pentru siguranța pietonilor.

Cartierul de afaceri este situat în zona de nord a sitului și reprezintă puterea economică a noului cartier, cu o suprafață de birouri și servicii de peste 300.000 mp, cu o ofertă de peste 28.000 de locuri de muncă. Este localizat la un km de stația de metrou a viitoarei Magistrale 5 și în imediata vecinătate a stațiilor de transport în comun de pe Bulevardul Centenarului, care face legatura cu restul Capitalei.

Piața Centenarului ocupă 176.000 mp, fiind dedicată facilităților sanitare, educaționale și include o zona pietonală de 37.000 mp. Mai mult, zona a treia include spații publice moderne amenajate, zona de spectacole în aer liber și spații de recreere pentru locuitori. Espalanada este locul destinat comunității, care îmbină funcția comercială, culturală și facilitățile adiacente locuitorii, într-un cadru urban proiectat la scară umană.

Zona Sălii Polivalente are o suprafață de 130.000 mp, cu zone de antrenament, recreere și terenuri de sport și zone de antrenament în apropierea Sălii Polivalente. Aceasta are o capacitate de 5.500 de locuri și o parcare 4.500 de locuri.

Cea de-a cincea zonă (6,2 ha) cuprinde locuințe sociale de tip A.N.L. și locuințe colective, având o grădină publică de 2,6 ha adiacentă.

A șasea zonă este dedicată locuințelor individuale și colective, cu o suprafață de 15,8 ha.

Proiectul principal este structurat în trei etape principale:

elaborarea planurilor urbanistice;
demararea lucrărilor finanțate din fonduri publice (care, pe lângă proiectul de locuințe, include construirea unui spital de maternitate, a unei săli polivalente și a unui bazin olimpic);
etapa finală va fi implementată simultan cu cea de-a doua și presupune demararea investițiilor în parteneriat public-privat pentru construirea a minumum 10.000 de unități locative, construirea de facilităţi pentru birouri şi afaceri, construirea de facilităţi publice şi zone de recreere.
Noul cartier susține o dezvoltare policentrică care se concentrează pe un sistem inteligent de transport conectat la centrul orașului. De asemenea, viziunea este integrată în contextul actual prin extinderea infrastructurii, stabilirea centrelor de interes și crearea spațiilor publice pentru comunitate. Suportul tehnic va fi susținut de autoritățile locale printr-un Acord de asistență tehnică semnat cu Banca Mondială.

Ameliorarea calității sistemului de spații verzi la nivelul întregului sector reprezintă un alt obiectiv major, deoarece Sectorul 5 are cea mai mică suprafață de spații verzi pe cap de locuitor, neacoperind nevoile populației. Cu toate că spațiile verzi sunt distribuite pe întreaga suprafață a sectorului, nu se află la nivelul optim calitativ, în zonele periferice fiind încă slab dezvoltate și cu o dimensiune mică, acestea sunt deficitare, în timp ce în zonele de locuințe colective spațiile verzi au probleme de capacitate.

Pentru ca necesarul de spații verzi să fie acoperit este nevoie de o revitalizare a scuarurilor, a parcurilor și a vegetației de aliniament existente în zona centrală a Sectorului 5.

Alte măsuri se referă la reabilitarea și amenajarea de noi spații verzi în zona cartierelor de locuințe colective, crearea unor legături verzi de-a lungul axelor principale, precum și conectarea spațiilor verzi, existente, de dimensiuni mari ( Parcul Izvor- Parcul Romniceanu-Parcul Sebastian).

Totodată, prin acest studiu se urmărește identificarea și valorificarea noilor zone plantate ce vor contribui la creșterea calității vieții locuitorilor sectorului 5, cât și ai întregului oraș.

Un alt obiectiv major vizează modernizarea, supralărgirea, extinderea sau implementarea unor artere majore de circulație, din cadrul sistemului de circulație la nivelul Sectorului 5. De aceea, pe teritoriul Sectorului 5 se urmăresc o serie de intervenții importante asupra sistemului de circulație, pentru crearea unei rețele majore, capabile să irige tot traficul din zonă, generat de către cei care vin din afara orașului, respectiv din localitățile învecinate.

Prin toate aceste lucrări de modernizare, extindere și supralărgire, se dorește fluidizarea și creșterea siguranței în trafic, dar și asigurarea unui traseu prioritar dedicat transportului public prin care să se reducă timpul de deplasare/ așteptare, respectiv diminuarea poluării ( prin reducerea consumului de combustibil, diminuarea poluării chimice, sonore și vizuale). Toate acestea ajută la îmbunătățirea calității vieții locuitorilor și măresc gradul de confort.

Arterele importante de la nivelul Sectorului 5 pe care se va interveni sunt: Șoseaua Alexandriei, Strada Brașov, Prelungirea Ferentari, Șoseaua Antiaeriană, Șoseaua Progresul, Strada Cladova, Strada Șinei, Strada Toporași, Șoseaua Sălaj, precum și întărirea legăturilor cu exteriorul printr-o conectare mai bună cu Bragadiru, Măgurele și Jilava.

În total se estimează că sistemul de circulație va fi extins cu peste 43.037 mp. Toate aceste propuneri vor avea un impact major asupra descongestionării traficului din teritoriu.

Din punct de vedere al transportului public se pot menționa următoarele propuneri majore de dezvoltare a acestuia:

Magistrala Metrou M7 – 1 Mai – Intermodal Centură Nord-Est;
Un segment din Magistrala Metrou M4 – Gara Progresul – Izvor;
Optimizarea circulației transportului în comun de suprafață – a tramvaielor, prin ajustarea profilelor stradale.
Închiderea inelului median-zona sud reprezintă cea mai mare dezvoltare urbană din ultimii 30 de ani din România, însumând o suprafață de 1,6 milioane metri pătrați. La doar 4 km de centrul orașului, acesta este deservit de linii de tramvai și de autobuz – în sud și în nord, – și în vecinătatea Magistralei 5 a Metroului din București. Propunerea ocupă o suprafață de 95,6 hectare și este deținută integral de Primăria Sectorului 5.

Sursa: sector5.ro