Proiect destinat managementului performant la nivelul Primariei Sectorului 2

Vineri 10 ianuarie 2020, a avut loc conferința de lansare a proiectului „Management al performanței în cadrul Primăriei Sectorului 2”.

Primăria Sectorului 2 urmărește consolidarea capacității sale administrative pentru susținerea unui management calitativ și performant prin implementarea și utilizarea instrumentului de autoevaluare CAF.
În acest sens, vineri 10 ianuarie 2020, a avut loc conferința de lansare a proiectului „Management al performanței în cadrul Primăriei Sectorului 2”.
Referitor la acest subiect, Primarul Toader Mugur Mihai a declarat: „Este un proiect cofinanțat în proporție de 98% de din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă. Prin acest proiect urmărim implementarea, în cadrul Primăriei Sectorului 2, a cadrului comun de autoevaluare a modului de funcționare a instituției noastre.
Este un instrument de management al calității care a fost inițiat de rețeaua administrațiilor publice europene și are obiective bine determinate: în primul rând de a introduce în rândul administrației cultura excelenței și principiile managementului total al calității, de a ghida administrația publică în matricea ciclului complet, respectiv planificare, implementare, verificare și acțiune.
Important, și ce ne interesează pe noi, este ca acest proiect odată implementat să identifice domeniile de îmbunătățire a activității și, în primul rând, acest principiu al managementului excelenței totale și să prioritizeze acțiunile pe care le vom întreprinde pe baza punctelor tari, identificate de evaluatori”.

Vineri 10 ianuarie 2020, a avut loc conferința de lansare a proiectului „Management al performanței în cadrul Primăriei Sectorului 2”.