REGIO, in actualitate! Ce anunta MLPDA

Proiectele aflate în lista de rezervă vor trece prin procesul de evaluare în vederea contractării.

Regio în sprijinul comunităților locale, al autorităților și antreprenorilor: Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației-#MLPDA a aprobat supracontractarea proiectelor aflate în lista de rezervă a Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020 pentru axele prioritare 3, 4, 10 și 13.
ATENȚIE: ”Prin măsura adoptată azi, Programul Operațional Regional va deveni, în perioada următoare, principalul finanțator al nevoilor de dezvoltare a comunităților locale.

Proiectele aflate în lista de rezervă vor trece prin procesul de evaluare în vederea contractării și, pe această cale, rugăm beneficiarii să răspundă prompt la clarificările solicitate”, a precizat Ion ȘTEFAN, ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației.

Potrivit anunțului făcut de reprezentanții MLPDA, valoarea totală a finanțării este de peste 2,4 miliarde de euro, pentru proiecte incluse în:

Proiectele aflate în lista de rezervă vor trece prin procesul de evaluare în vederea contractării.


• Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon – măsurile de 
#iluminat #public;
• Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile pentru municipiile reședință de județ – pentru investiții în 
#mobilitate #urbană#regenerare urbană, #comunități marginalizate, regenerare urbană și #educație;
• Axa prioritară 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale – pentru modernizarea 
#creșelor#grădinițelor#școlilor, ##liceelor tehnologice și universităților;
• Axa prioritară 13 – Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii – pentru investiții în 
#infrastructura #socială, de petrecere a #timpului #liber și reabilitare a #spațiilor #publice.

Pentru zona #ITI #Delta #DunăriiADI ITI Delta Dunării a fost aprobată supracontractarea listelor de rezervă pentru toate tipurile de finanțări acordate acestei zone: https://tinyurl.com/wfpexae.