Romania saluta adoptarea setului comun de instrumente convenite de statele membre ale UE cu privire la riscurile de securitate legate de introducerea 5G

Țara noastră salută Comunicarea Comisiei UE legată de măsurile-cheie care se impun pentru a pune în aplicare măsurile recomandate în setul de instrumente 5G până la 30 aprilie 2020.  

Țara noastră salută Comunicarea Comisiei UE legată de măsurile-cheie care se impun pentru a pune în aplicare măsurile recomandate în setul de instrumente 5G până la 30 aprilie 2020.

Potrivit unui comunicat tranmsis de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, Guvernul român este implicat, la cel mai înalt nivel, în toate discuțiile și consultările europene relevante cu obiectivul de a promova interesele României dar și de a aduce o contribuție importantă la toate acestea, demonstrând încă odată capacitatea țării noastre de țară digitală, cu competențe avansate în domeniul securității cibernetice.

Oficialii români precizează că dezvoltarea în condiții de securitate a rețelelor 5G reprezintă o prioritate majoră pentru România, ca și pentru toate statele membre UE. Aceasta deoarece, ținând cont de amplitudinea impactului 5G asupra societății, economiei, sectoarele critice precum energia, transporturile, activitățile bancare, sănătatea, procesele democratice – alegerile, sistemele de control industrial, orice vulnerabilitate a rețelelor 5G ar putea pune în pericol aceste sisteme, conducând la daune foarte grave sau perturbări sistemice și pe scară largă.

În legătură cu acest subiect, ministrul Lucian Bode a declarat: “Viitoarea infrastructură 5G este o oportunitate majoră pentru dezvoltarea economică, industrială și competitivitatea României, pentru atractivitatea sa din punct de vedere investițional și pentru a asigura o infrastructură la cel mai înalt nivel de calitate și siguranță. Aceasta ne va ajuta la modul concret să creștem performanțele serviciilor de comunicații utilizate pentru asigurarea siguranței, securității publice, pentru protecția civilă, intervențiile în caz de catastrofe, pentru dezvoltarea în perspectivă a vehiculelor conectate și automatizate, pentru conectarea dispozitivelor și obiectelor. 5G înseamnă locuri noi de muncă, o avalanșă de oportunități de dezvoltare pentru companii și beneficii însemnate pentru fiecare român în parte, îmbunătățindu-le substanțial calitatea vieții.

Țara noastră salută Comunicarea Comisiei UE legată de măsurile-cheie care se impun pentru a pune în aplicare măsurile recomandate în setul de instrumente 5G până la 30 aprilie 2020.