S-anunta VREME REA dar si… responsabilitati pentru locuitorii Sectorului 6

Având în vedere atenţionarea Administraţiei Naţionale de Meteorologie din data de 08.01.2021, care anunţă scăderi de temperatură, vânt şi precipitaţii sub formă de ninsoare în capitală, Primăria Sectorului 6 face apel la implicarea asociațiilor de proprietari, a persoanelor fizice și a agenților economici din Sectorul 6, prin deszăpezirea căilor de acces spre clădiri, a trotuarelor arterelor de circulație vecine imobilelor și eliminarea poleiului, în zona punctelor de lucru, în așa fel încât traficul pietonal să se desfășoare în condiții normale.

Pentru prevenirea unor accidente cu urmări grave, o atenție deosebită trebuie acordată îndepărtării țurțurilor de gheață formați.

Potrivit HCGMB nr.120/2010, persoanele fizice si juridice, au obligația ca pe timp de iarnă să îndepărteze țurțurii de gheață formați la nivelul acoperișului imobilului/construcției, să curețe, în maximum 24 de ore după încetarea ninsorii, zăpada depusă și gheața formată, de pe trotuarele aferente imobilelor unde domiciliază sau își desfășoară activitatea, a sediilor de firme, curților și terenurilor deținute, astfel încât traficul pietonal să se desfășoare în condiții normale.

La imobilele în care la parter funcționează societăți comerciale, magazine sau prestatori de servicii, obligațiile menționate revin acestor unități pe timpul funcționării acestora.