TITULARIZAREA… sub semnul intrebarii. Calendarul anuntat deja, in contradictie cu STAREA DE ALERTA

Concursul național pentru ocuparea posturilor în sistemul de învățământ, TITULARIZAREA, contravine prevederilor legii stării de alertă.
Menționaăm că președintele Iohannis a anunțat… motiivat (!) marți, 9 iunie, că „SE IMPUNE prelungirea STĂRII DE ALERTĂ. Momentan nu se înregistrează scăderi ale cazurilor de infectare cu COVID-19, media cazurilor noi, fiind peste 100 zilnic, și, din păcate, apar focare noi

Având în vedere faptul că în contextul generat de dinamica evoluției situației epidemiologice naționale, dar și internaționale, determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, interesul public general reclamă adoptarea unor noi măsuri care să permită autorităților publice să intervină eficient și cu mijloace adecvate pentru gestionarea crizei,luând în considerare necesitatea asigurării în continuare, chiar și după încetarea stării de urgență, a unei protecții adecvate împotriva îmbolnăvirii cu coronavirusul SARS-CoV-2, dar și crearea în același timp a premiselor-cadru pentru revenirea etapizată, fără sincope majore, la situația de normalitate, inclusiv prin relaxarea măsurilor luate în contextul instituirii și prelungirii de către Președintele României a stării de urgență pe teritoriul României,având în atenție experiența statelor grav afectate de evoluția virusului și măsurile care au avut impact pozitiv în prevenirea și limitarea răspândirii acestuia, inclusiv după luarea măsurilor inițiale de primă urgență,în considerarea necesității instituirii, inclusiv la nivel legislativ, în contextul existenței unei situații de urgență de amploare și intensitate deosebită, a unor mecanisme care să protejeze, în mod adecvat și cu prioritate, drepturile convenționale, unionale și constituționale la viață, la integritate fizică și la ocrotirea sănătății și având în vedere obligația instituită de Legea fundamentală în sarcina statului de a lua măsuri pentru asigurarea igienei și a sănătății publice a cetățenilor,întrucât, în conformitate cu prevederile art. 53 din Constituția României, republicată, exercițiul unor drepturi sau al unor libertăți poate fi restrâns numai prin lege și numai dacă se impune, după caz, între altele, pentru apărarea ordinii, a sănătății publice, dar și a drepturilor și a libertăților cetățenilor,în condițiile în care, în contextul situației de criză generate de pandemia de COVID-19, este necesară adoptarea de către Parlamentul României, prin lege, a unor măsuri restrictive, cu caracter esențialmente temporar și, după caz, gradual, proporționale cu nivelul de gravitate prognozat sau manifestat al acesteia, necesare pentru prevenirea și înlăturarea amenințărilor iminente la adresa drepturilor convenționale, unionale și constituționale la viață, integritate fizică și sănătate ale persoanelor, în mod nediscriminatoriu, și fără a aduce atingere existenței altor drepturi sau libertăți fundamentale,Parlamentul României a adoptat Legea Nr 55/2020 privind STAREA DE ALERTĂ.

*„Pe durata stării de alertă, în instituțiile și autoritățile publice se suspendă orice tip de concurs pentru ocuparea posturilor sau funcțiilor vacante și temporar vacante, cu excepția celor prevăzute la alin. (1) și (2), precum și la art. 11 și 12”.

Trebuie știut că excepțiile despre care se menționează în articol fac referire la cazurile în care instituțiile și autoritățile publice pot angaja personal fără concurs, în funcție de nevoile determinate de prevenirea și combaterea îmbolnăvirilor, sau pentru numiri în funcții publice, ori pentru angajări în ministerul Sănătății. 

Concret, nicio excepție nu permite desfășurarea concursurilor de angajare în școli. Concursul național de titularizare este concursul de angajare în sistemul de învățământ, adică în instituțiile publice de învățământ. Oficial acesta se numește „concursul naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar”.

În plus, organizarea în sine a concursului, ca de altfel și a examenelor naționale pentru absolvenți, ÎN SITUAȚIA DE FAȚĂ presupune riscuri !!!

Așadar, conform legii 55/2020, etapele care au loc în acest moment legate de concursul național de angajare în învățământ pot fi considerate în contradicție cu prevederile legii.

Prin urmare, ținând seamă de conjunctură, se impun URGENT clarificări din partea Ministerului Educației.

ATENȚIE : Examenul scris pentru Titularizare, cea mai importantă etapă a concursului de angajare în instituțiile publice de învățământ, este programat pentru data de 15 iulie! Însă, starea de alertă ar putea fi prelungită cu 30 de zile, pe baza legii existente, exact până la 15 iulie… inclusiv!