Urmeaza a fi discutat si… aprobat bugetul judetului Ilfov!

Consiliul Judeţean Ilfov va fi convocat în ședință ordinară în data de 12.02.2020, la ora 14.00, la sediul Consiliului Judeţean Ilfov din strada Ernest Juvara, nr. 3 - 5, etaj 2, sector 6, Bucureşti.

Consiliul Judeţean Ilfov va fi convocat în ședință ordinară în data de 12.02.2020, la ora 14.00, la sediul Consiliului Judeţean Ilfov din strada Ernest Juvara, nr. 3 – 5, etaj 2, sector 6, Bucureşti.

Ordinea de zi este următoarea:

*Proiect de hotărâre privind aprobarea Procedurii și modalităților de aducere la cunoștință publică a proiectelor de acte normative, a hotărârilor și dispozițiilor cu caracter normativ precum și a măsurilor de interes județean, respectiv pentru aprobarea Procedurii de organizare și publicare a Monitorului Oficial al județului Ilfov, în format electronic.

*Proiect de hotărâre privind deblocarea și utilizarea excedentului anual al bugetului local al județului Ilfov.

*Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al județului Ilfov pe anul 2020.

*Proiect de hotărâre pentru repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 6% din impozitul pe venit în sumă de 27.316.000 lei pentru anul 2020.

*Proiect de hotărâre privind scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și, după caz, casării, a unor obiecte de inventar și mijloace fixe din patrimoniul Spitalului de Psihiatrie ,,Eftimie Diamandescu” Bălăceanca.

Ordinea de zi poate fi consultată aici: http://www.cjilfov.ro/index.php…

Consiliul Judeţean Ilfov va fi convocat în ședință ordinară în data de 12.02.2020, la ora 14.00, la sediul Consiliului Judeţean Ilfov din strada Ernest Juvara, nr. 3 – 5, etaj 2, sector 6, Bucureşti.