VESTI BUNE: PRIMARIA SECTORULUI 3 A SEMNAT 8 CONTRACTE DE FINANTARE PENTRU UNITATILE DE INVATAMANT

Primăria Sectorului 3 anunță că a semnat, la finalul anului trecut, trei contracte de finanțare ce vizează lucrări de investiții la unitățile de învățământ.

Primăria Sectorului 3 anunță că a semnat, la finalul anului trecut, trei contracte de finanțare ce vizează lucrări de investiții la unitățile de învățământ. Obiectivul general al acestor investiții este creșterea gradului de participare la educația timpurie și învățământ obligatoriu, în special pentru copiii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului de învățământ antepreșcolar și preșcolar.

Contractele au fost semnate pentru următoarele cereri:
➡️ Lucrări de extindere Grădinița Peștișorul de aur (nr. 241), cod SMIS 124270 (semnat pe 12.12.2019), Valoare totală contract – 16.847.301,34, valoare totală eligibilă – 15.226.502,99 din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR – 12.181.202,40, valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național – 2.740.770,53 si contribuție proprie – 304.530,06.
➡️ Lucrări capitale de creștere a eficienței energetice și modernizare – Școala Gimnazială nr. 95, cod SMIS 124263 (semnat pe 12.12.2019) ce are ca obiectiv specific:
Modernizarea și reabilitarea clădirii din cadrul Școlii Gimnaziale nr. 95 pentru creșterea calității infrastructurii educaționale și atractivității unității de învățământ.
Valoare totală contract – 12.162.895,77, valoare totală eligibilă – 12.162.895,77 din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR – 9.730.316,61, valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național – 2.189.321,24 si contribuție proprie – 243.257,92.
➡️ Lucrări de extindere – Grădinița nr. 68, cod SMIS 124267 (semnat pe 12.12.2019). Valoare totală contract – 7.705.699,82, valoare totală eligibilă – 6.600.452,23 din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR – 5.280.361,78, valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național – 1.188.081,41 și contribuție proprie – 132.009,04.
De asemenea, în perioada, noiembrie-decembrie 2019, s-au semnat contractele de finanțare pentru alte cinci unitățile de învățământ.
Contractele au fost semnate pentru următoarele cereri:
➡️Lucrări capitale de creșterea eficienței energetice, modernizare si extindere – Gradinița nr. 24, cod SMIS 124266 (semnat pe 6.11.2019). Valoare totală contract – 12.511.458,95, valoare totală eligibilă – 10.191.838,25 din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR – 8.153.470,60, valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național – 1.200.712,81 si contribuție proprie – 203.836.77.
➡️Construire complex multifuncțional pentru activități didactice si sport la Școala Gimnazială Liviu Rebreanu (fosta nr. 21) – semnat pe 6.11.2019, cod SMIS 124395.
Valoare totală contract – 8.711.921,60, valoare totală eligibilă – 8.711.921,60 din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR – 6.969.537,28, valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național – 1.568.145,89 si contribuție proprie – 174.238,43.
➡️Lucrări de extindere – Grădinița nr. 69, cod SMIS 124268 (semnat pe 12.11.2019). Valoare totală contract – 13.619.934,14, valoare totală eligibilă – 12.458.022,50 din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR – 9.966.418,00, valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național – 2.242.444,05 si contribuție proprie – 249.160,45.
➡️ Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială „Federico Garcia Lorca” (fosta nr. 196), cod SMIS 124396 (semnat pe 29.11.2019). Valoare totală contract – 16.847.301,34, valoare totală eligibilă – 15.226.502,99 din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR – 12.181.202,40, valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național – 2.740.770,53 si contribuție proprie – 304.530,06.
➡️Demolare și edificare imobil destinat învățământului antepreșcolar și preșcolar zona Dristor (fostă Grădinița nr. 239), cod SMIS 124636 (semnat pe 3.12.2019).
Valoare totală contract – 8.471.766,42, valoare totală eligibilă – 7.136.138,91 din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR – 5.708.911,13, valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național – 1.284.505,00 si contribuție proprie – 142.722,78.
Așadar, vesti bune care confirmă că elevii și cadrele didactice din Sectorul 3 vor beneficia, în curând, de condiții moderne, proprice procesului educațional.

Primăria Sectorului 3 anunță că a semnat, la finalul anului trecut, trei contracte de finanțare ce vizează lucrări de investiții la unitățile de învățământ.